Επικοινωνία_1

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»
Θηβών & Λεβαδείας, Αμπελόκηποι T.K. 11527
Τηλέφωνο : 213 2009000
Ιστοσελίδα: http://www.aglaiakyriakou.gr/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Λεωφ. Συγγρού 290
Τηλέφωνο : 2132009900-901, 210 9523854 – 58
Γραμματεία (Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων)
Τηλέφωνο : 210 9523854-5

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
Λειτουργεί όλες τις ημέρες και ώρες δίνοντας πληροφορίες και οδηγίες στους ενδιαφερόμενους στο τηλέφωνο 210 7793777

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 24
Τηλέφωνο : 213 2009800

Φόρμα Επικοινωνίας

To όνομα σας (υποχρεωτικό)

Το Email σας (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Κλινική Μικροβιολογία Κατάλογος Ιδιωτών 01.08.2019Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄972/19.03.2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. και ένας για ιδιώτες ιατρούς), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.

Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΦΕΚ Β 972_19.03.2018

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 2891/24-7-2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ., οι τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών, εν όψει της δημοσίευσης σχετικών διακηρύξεων.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται  από την ημέρα ανάρτησης, στο e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr

90. Τεχνικές Προδιαγραφές για τα αντιδραστήρια εξετάσεων του Ορολογικού εργαστηρίου . (από 27 έως και 04

89.  Τεχνικές Προδιαγραφές για αντικατάσταση ανελκυστήρα προσώπων του παραρτήματος στη Λεωφ. Μεσογείων 24 .Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

88. Τεχνικές Προδιαγραφές για ηλεκτροεγκεφαλογράφο 32 καναλιών (CPV:50400000-9).Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

87. Τεχνικές Προδιαγραφές για ενδοσκοπικό σύστημα (πύργος)- γαστροσκόπιο- κολονοσκόπιο και συστήματος CO2 .Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

86. Τεχνικές Προδιαγραφές για κλίβανο υγρής αποστείρωσης για μπιμπερό για το τμήμα της ΜΕΝΝ.Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

85. Τεχνικές Προδιαγραφές για Οφθαλμολογικό Υπέρηχο B-Scan & Βιομετρίας για το Οφθαλμολογικό τμήμα των Εξωτερικών Ιατρείων .Απόφαση Διοικητή.(από 26 έως και 02

84. Τεχνικές Προδιαγραφές για τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-ARM για το Ακτινολογικό τμήμα. Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

83. Τεχνικές Προδιαγραφές για σύστημα υπερηχοτομογραφίας για το τμήμα ΥπερήχωνΑπόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

82. Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση- επισκευή του εξοπλισμού των πλυντηρίων (CPV:50000000-5)Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02)

81. Τεχνικές Προδιαγραφές για συσκευές(σετ) παρασκευής παρεντερικών διαλυμάτων με συνοδό εξοπλισμό και παρασκευή αυτών (από 20 έως και 26)

80. Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού ανελκυστήρα 2ου και 3ου ορόφου Ε’ Πτέρυγας (από 23 έως και 06)

79. Τεχνικές Προδιαγραφές για Φακοθρυψία (από 23 έως και 06)

78. Τεχνικές Προδιαγραφές για GDPR (από  έως και ) Απόφαση Διοικητή.

77. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη 2ετη συντήρηση των μονάδων του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν.  IPPOCRATES 1 και IPPOCRATES 2 (από  έως Απόφαση Διοικητή.

76.Τεχνικές Προδιαγραφές 2ους σύμβασης συντήρησης επτά (7) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro  (από 20 έως 26) Απόφαση Διοικητή.

75 Τεχνικές Προδιαγραφές φίλτρων- ενδοτραχειακών σωλήνων(από 20 έως 26) Απόφαση Διοικητή.

74 Τεχνικές Προδιαγραφές αναλωσίμων για τη λειτουργία των κλιβάνων αποστείρωσης(1) και Τεχνικές Προδιαγραφές αναλωσίμων για τη λειτουργία των κλιβάνων αποστείρωσης(2) (από έως Απόφαση Διοικητή.

73 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (από 25/05/2018 έως 04/06/2018) Απόφαση Διοικητή.
72 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ (από 21/05/2018 έως 27/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

71 Προδιαγραφές Υλικών Χειρουργείου | Βαλβίδες υδροκεφαλίας – καθετήρες εγκεφάλου) (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

70 Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων | Προδιαγραφές Κυτταρομετρητή ροής (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή. | Αντιδραστήρια

69 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή. | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

68 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξεταστικής Μονάδας ΩΡΛ(από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

67 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ(από 18/04/2018 έως 24/04/2018) Απόφαση Διοικητή.

66 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ. (από 18/04/2018 έως 24/04/2018) Απόφαση Διοικητή.

65 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ. (από 20/03/2018 έως 27/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

64 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (HOSPITAL BOXES) ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ-ΑΕΑ). (από 20/03/2018 έως 27/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ,ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (CPV: 33123100-9) (από 19/03/2018 έως 26/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

62 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ (CPV:33190000-8). (από 16/03/2018 έως 23/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

61 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (HOSPITAL BOXES) ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕAAM). (από 16/03/2018 έως 23/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

60 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΤΗ Ο2/ΑΙR ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ. (από 09/03/2018 έως 16/03/2018) Απόφαση Διοικητή.
59 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου. (από 08/03/2018 έως 14/03/2018) Απόφαση Διοικητή.
58 Τεχνικές Προδιαγραφές για Σύστημα ημερήσιου ελέγχου της δέσμης του γραμμικού επιταχυντή. (από 12/02/2018 έως 19/02/2018) Απόφαση Διοικητή.
57 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR με Συνοδό Εξοπλισμό. (από 12/01/2018 έως 18/01/2018) Απόφαση Διοικητή.
56 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ακτινολογικών μηχανημάτων.(από 12/12/2017 έως 18/12/2017) Απόφαση Διοικητή
55  Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευών Έγχυσης Ορών, Υγρών Διαλυμάτων, Φαρμάκων. Απόφαση Διοικητή (από 06/12/2017 έως 13/12/2017)
54  Προμήθεια συριγγών μιας χρήσης (από 06/12/2017 έως 13/12/2017). Απόφαση Διοικητή.
53  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (από 06/12/2017 έως 13/12/2017). Απόφαση Διοικητή
52  Προδιαγραφές για γάντια προς διαβούλευση (από 24/11/2017 εώς 03/12/2017). Απόφαση Διοικητή.
51. Προδιαγραφές ραμμάτων προς διαβούλευση (από 28/10/2017 έως 06/11/2017)
50. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μετά την αντικατάσταση των αντιδραστηρίων της Αιμοδοσίας (από 17/5/16 έως 23/5/16)
49. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου (από 24/2/16 έως 29/2/16)
48. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
47.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
46.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΑΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
45.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (από 11/1/16 έως 18/1/16)
44.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (από 18/11/15 έως 23/11/15)
43.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (από 15/10/15 έως 15/11/15)
42.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΖΝΧ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 290 (από 15/10/15 έως 15/11/15)
41.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (από 15/10/15 έως 15/11/15)
40.Νέες τεχνικές προδιαγραφές συντήρηση δικτύων ιατρικών αερίων (από 6/10/15 έως 6/11/15)
39.Νέες τεχνικές προδιαγραφές συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων (από 6/10/15 έως 6/11/15)
38.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υλικών δικτύων ατμού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
37.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υδραυλικού υλικού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
36.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υλικών κλιματισμού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
35.Νέες τεχνικές προδιαγραφές απολυμαντικών-καθαριστικών (από 25/09/15 έως 25/10/15)
34.Υπηρεσίες συντήρησης Η-Μ εξοπλισμού (από 18/09/15 έως 18/10/15)
33.Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και 3 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αυτοματισμού (από 18/09/15 έως 18/10/15)
32.Συντήρηση H-M εγκαταστάσεων ανελκυστήρες (από 18/09/15 έως 18/10/15)
31.Συντήρηση ψυκτρών (από 18/09/15 έως 18/10/15)
30.Συντήρηση υπολοίπων κλιματιστικών εγκαταστάσεων (split, fan coils) (από 18/09/15 έως 18/10/15)
29.Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου (από 18/09/15 έως 18/10/15)
28.Συντήρηση εξοπλισμού πλυντηρίου με ανταλακτικά (από 18/09/15 έως 18/10/15)
27.Συντήρηση συσκευών αφαλάτωσης με ανταλακτικά (OSMO 3 τεμ CULLIGAN 3 τεμ) (από 18/09/15 έως 18/10/15)
26.ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (από 17/09/15 έως 17/10/15)
25.ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΠΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
24.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
23.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
22.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
21.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
20.ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
19.ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ – ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
18.ΚΥΤΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
17.ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
16.ΒΑΛΒΙΔΑ MINIFLOW, ΡΙΝΙΚΑ ΜΥΤΑΚΙΑ, ΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
15.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
14.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (από 11/09/15 έως 11/10/15)
13.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (από 11/09/15 έως 11/10/15)
12.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
11.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
10.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SERVERS) (από 21/08/15 έως 21/09/15)
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
3. ΤΕΧΝ. ΠΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (από 19/08/15 έως 19/09/15)
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (από 19/08/15 έως 19/09/15)

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Παρατηρήσεις που έχουν αποσταλεί σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές.

1. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson HELLAS AEBE συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»
2. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Παρατηρήσεις της εταιρείας Gatex για τα απολυμαντικά συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»
3. Σχετικά με την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος: Παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»
4. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson HELLAS AEBE συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (2 -4 ετών) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Πε. Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Θ.Μ.Α.)
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 91 – ΨΥΧΙΚΟ 15452
ΤΗΛ./ FAX : 2106728181, 2106728182
e-mail : autismos@aglaiakyriakou.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (2-4 ετών)
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Επικοινωνία με την κοινωνική λειτουργό Νικολαίδου Μαρία για την λήψη intake. , Δευτέρα – Παρασκευή , ώρα 8.30 – 13.30 , τηλ. 210 6728181 – 2
  e mail : autismos@aglaiakyriakou.gr
 • Ερωτηματολόγιο γονέων και 1η συνάντηση με την οικογένεια
 • Αξιολόγηση του παιδιού από την διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα
Πληροφορίες : Νικολαίδου Μαρία , τηλ. 210 6728181 – 2

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

«Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων:
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοαναισθησιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Α΄ Παιδιατρικό τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με εμπειρία στην Παιδογαστρεντερολογία, για την Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
 4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την Μ.Ε.Ν.Ν.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
 5. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ (με εμπειρία σε παιδιατρικά νοσοκομεία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
 6. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοοφθαλμολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Μελέτη Ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», σε συνέχεια της 4/14-03-2019 (Θέμα 39) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του , με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Σωματείου «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού»Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η μελέτη του έργου «Ανακαίνιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας» στον 5ο όροφο της Α΄πτέρυγας, εκπονηθείσα από ιδιώτη μελετητή.
Έχοντας υπόψη το τροποποιημένο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 , η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται :

 1. Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»
 2. Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί της μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Μελέτη Ανακαίνισης - Αναδιαρρύθμισης και Εκσυγχρονισμού των Νοσηλευτικών Μονάδων (Οφθαλμολογική – ΩΡΛ) του 3ου ορόφου της Πτέρυγας Β΄-Δ΄»΄ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η Μελέτη «Ανακαίνιση – Αναδιαρρύθμιση και Εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων (Οφθαλμολογική – ΩΡΛ) του 3ου ορόφου της Πτέρυγας Β΄-Δ΄» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»,  εκπονηθείσα από  ιδιώτη μελετητή , σε συνέχεια της  υπ’ αριθμ. Δ.Σ.  33/20-12-2018 (Θέμα 63) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού» , με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. , για την αναβάθμιση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».

Έχοντας  υπόψη το τροποποιημένο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 , η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται :

1. Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

2. Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί της μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Posted:

Λειτουργία Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

Στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. &.Α. Κυριακού”, εγκρίθηκε  η σύσταση   Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, στον Χειρουργικό τομέα  με την υπ αριθμό 3  1/2/2018, Θέμα 3 απόφαση του Δ. Σ.

Η επιτυχία και η εξέλιξη της εν λογω Μονάδας οφείλεται στην πρωτοβουλία και άψογη συνεργασία των Παιδοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου μας (Διευθυντές κκ Γ. Πετούσης και Α. Πασσαλίδης),  με τον Αναπληρωτή  Καθηγητής της Β. Χ΄ του Πανεπιστήμιου Αθηνών του Λαϊκού  Νοσοκομείου κ. Ευστάθιο Αντωνίου και  τον  Καθηγητή του Αρεταιείου Νοσοκομείου κ. Ανδρέα Πολυδώρου. Η άψογη αυτή συνεργασία βέβαια ολοκληρώθηκε με τους ιατρούς του Αναισθησιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π &Α Κυριακού’, καθώς και τους ιατρούς της ΜΕΘ και του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου. Σημαντική είναι η προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των τμημάτων του νοσοκομείου, σε αυτή την προσπάθεια.

 

Κατά το διάστημα 15-7-2009 έως 3-10-2018 χειρουργήθηκαν  μόνον από τον κ. Αντωνίου περισσότερα από 60 παιδιά  από τα δυο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας  και από όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκ των οποίων τα ογκολογικά περιστατικά νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΔΑ».

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι η  δημιουργία αυτής της Μονάδας και η περαιτέρω λειτουργία της ωφελεί το ελληνικό δημόσιο,  για τον λόγο ότι  η νοσηλεία κάθε περιστατικού στο εξωτερικό κοστίζει από 60.000 έως 100.000 Ευρώ.

Σημειωτέον, ότι διακεκριμένα κέντρα του εξωτερικού αρνήθηκαν να αναλάβουν κάποια από αυτά  τα περιστατικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν στην χώρα μας με απόλυτη επιτυχία,  με μηδενική θνησιμότητα,  εξασφαλίζοντας υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης.

 

Η ως άνω Μονάδα του Νοσοκομείου μας, με την γνώση και εμπειρία όλης της ομάδας και την επισημοποίηση της από τον Χειρουργικό Τομέα, αποτελεί πια Κέντρο Αναφοράς για περιστατικά Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, για όλη την Ελλάδα, αλλά και για γείτονες χώρες.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης νέων συναδέλφων, καθώς και ερεθίσματα σε αυτούς να σχοληθούν με το ως άνω αντικείμενο, τόσο κλινικά, όσο και ερευνητικά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές παρουσιάσεις σε συνέδρια με τα ως άνω περιστατικά, δημοσιεύσεις άρθρων και μία Διδακτορική Διατριβή είναι σε εξέλιξη.

Posted:

Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (ΣΟΧ)

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 11257/25.08.2018 (ΣΟΧ 1/2017) ανακοίνωσης του Νοσοκομείου, η υπηρεσία μας προβαίνει στην ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας.

Κατά των Πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Ταχ. Δ/νση: Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e – παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το πρακτικό εδώ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

3ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου»

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας διοργανώνει το 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου», στις , στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα

Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση θα συμμετέχουν έγκριτοι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις στην Παιδική Παχυσαρκία και στην Παιδοενδοκρινολογία

Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου

32ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
32ο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ