Νοσηλευτική Υπηρεσία

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-noshleytikhΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αφορά τόσο στις ίδιες τις νοσηλευτικές υπηρεσίες όσο και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων νοσηλείας.

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες αφορούν στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε επίπεδο επείγουσας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία, στο νοσοκομείο ή ακόμη και στο σπίτι. Το Νοσοκομείο παρέχει τη ιατρονοσηλευτική νοσηλευτική φροντίδα με βάση τους γενικούς κανονισμούς που διέπουν την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των ασθενών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλείας αφορούν την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού διαφορετικών νοσηλευτικών ειδικοτήτων καθώς και την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Nosileutiki

top