Αλλεργιολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-allergiologikoΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στο Αλλεργιολογικό – Ανοσολογικό Τμήμα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Δερματικές Δοκιμασίες
• Ειδική Ανοσοθεραπεία
• Δοκιμασίες Πρόκλησης
• Απευαισθητοποίηση σε φάρμακα
• Σπιρομέτρηση
• «Σχολείο Άσθματος»