Λοιπές επιστημονικές υπηρεσίες

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Το Νοσοκομείο μας, στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τα παιδιά που φιλοξενεί όσο και για τις οικογένειές τους, προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης που πλαισιώνουν τις βασικές ιατρονοσηλευτικές παροχές του. Ειδικοί επιστήμονες, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διαιτολόγοι και φυσιοθεραπευτές βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των γονέων και τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους.
Επίσης, για τα παιδιά με παθήσεις που απαιτούν μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στο Νοσοκομείο έχει προβλεφθεί, στα πλαίσια των παροχών του Ιδρύματος, και η λειτουργία ενός σχολείου.

  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

   

  Οι ψυχολόγοι που εργάζονται στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» δέχονται παραπομπές για ψυχολογική αξιολόγηση και στήριξη των παιδιών που νοσηλεύονται στις διάφορες κλινικές (Παιδιατρικές, Ορθοπεδικές, Χειρουργικές, Μ.Ε.Θ., Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογέννητων, και άλλα).

  Η παρέμβαση μπορεί να έχει τόσο διαγνωστικό όσο και συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς και διασυνδετικό χαρακτήρα, εφόσον κρίνεται αναγκαία η μακροχρόνια στήριξη και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση.

  Στα Τμήματα που νοσηλεύουν παιδιά με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες (Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Τεχνητού Νεφρού) η συμβολή του ψυχολόγου είναι καθημερινή με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, την αποδοχή και επεξεργασία της επώδυνης πραγματικότητας, την ψυχική κινητοποίηση για ίαση, και άλλα.

  Παιδιά που δε νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο εξετάζονται και παρακολουθούνται θεραπευτικά από το τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της οδού Μεσογείων 24, 1ος όροφος. Τα τηλέφωνα για ραντεβού είναι 210 7484233 και 210 7726860.

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

   

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του Γεν. Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού” αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου με προϊστάμενο Κοινωνικό Λειτουργό.

   Διεύθυνση:

  Θηβών και Λεβαδείας , Γουδή  ΤΚ: 11527, Αθήνα

  Επικοινωνία:

  Τηλ: 213 2009317-210 7702881-213 2009437

  Φαξ: 210 7702881

  e-mail socialwork@aglaiakyriakou.gr

  Ώρες λειτουργίας:

   7.00 πμ έως 15.00 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή

   

  Σκοπός:

  Σκοπός του τμήματος είναι η εφαρμογή της Επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας με στόχο την  ανίχνευση και αντιμετώπιση των συναισθηματικών και κοινωνικών-οικονομικών προβλημάτων των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών τους.

   

  Αντικείμενο:

  Βασικό αντικείμενο εργασίας των κοινωνικών λειτουργών αποτελούν τα παιδιά που νοσηλεύονται στις Κλινικές του Νοσοκομείου ή επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία, ηλικίας 0-14 ετών, καθώς και οι  πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς/κηδεμόνες – συνοδοί τους σε κοινωνικό, συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη θεραπεία και ομαλή αποκατάσταση  των παιδιών  κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή κατά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο. Οι κοινωνικοί λειτουργοί παρεμβαίνουν διακριτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τους κανόνες που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζοντας τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος τους, με σεβασμό στην τήρηση του απορρήτου.

  Τα συνήθη περιστατικά με τα οποία ασχολούνται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος, είναι τα εξής:

  1. Κακοποίηση-παραμέληση Ανηλίκων
  2. Αναζήτηση πλαισίων φιλοξενίας
  3. Κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα οικογενειών
  4. Αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και προβλημάτων, των οικογενειών με παιδιά που πάσχουν από χρόνιες και δυσίατες ασθένειες (ογκολογικά προβλήματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία κ.α

   

  Ενέργειες του Τμήματος:

  Συνοπτικά οι ενέργειες του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας για την διευθέτηση των κοινωνικών προβλημάτων, είναι οι ακόλουθες :

  1. Υποστήριξη των γονιών και των παιδιών  προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη  συνεργασία τους στη θεραπευτική διαδικασία
  2. Παρέμβαση στις κρίσιμες στιγμές των οικογενειών  και των παιδιών  που αντιμετωπίζουν ψυχο-πιεστικές συνθήκες
  3. Εκτίμηση /αξιολόγηση των προβλημάτων και παροχή  πληροφοριών και διευκολύνσεων στους γονείς που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες
  4. Διασύνδεση των  οικογενειών με υποστηρικτικές πηγές της κοινότητας
  5. Προετοιμασία για την έξοδο από το νοσοκομείο
  6. Παρακολούθηση των παιδιών μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο, όπου κρίνεται απαραίτητο και διασύνδεση με υπηρεσίες
  7. Διεπιστημονικές έρευνες που διενεργούνται στο νοσοκομείο

   

  Φορείς συνεργασίας:

  Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας με Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Εισαγγελίες Ανηλίκων, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων, Αστυνομικά Τμήματα, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες της Κοινότητας, Σχολεία, Σωματεία, Πρεσβείες, Μ.Κ.Ο κ.α.

  Επίσης σημαντική είναι η συνεργασία της υπηρεσίας μας με το Δημοτικό Σχολείο το οποίο στεγάζεται στο χώρο του Νοσοκομείου και  καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών όσο είναι νοσηλευόμενα, για να μη νιώθουν αποκομμένα από το σχολείο, το οποίο αποτελεί  πάγιο  χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας καθώς η σχολική φοίτηση θεωρείται ασφαλής ένδειξη ομαλότητας.

  Οι εθελοντές είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας και  βοηθούν τα παιδιά  που δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον παρέχοντας δημιουργική  απασχόληση και φροντίδα. Για την παροχή εθελοντών η κοινωνική υπηρεσία συνεργάζεται με οργανώσεις και φορείς εθελοντισμού.

  Επίσης το Τμήμα  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» είναι  εγκεκριμένο Κέντρο Εκπαίδευσης των  φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθηνών, Ηρακλείου, και Πατρών. Επίσης δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και φοιτητές από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου.

  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

   

  Η Διαιτολογική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας ασχολείται με την διαιτολογική υποστήριξη των ασθενών που νοσηλεύονται σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου καθώς και με τους ασθενείς πολλών εξωτερικών ιατρείων.
  Ο ρόλος των διαιτολόγων είναι προληπτικός – συμβουλευτικός και θεραπευτικός.
  Α. Σε ότι αφορά τους εσωτερικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη ειδικής διαιτολογικής υποστήριξης, συντάσσουν ειδικά εξατομικευμένα διαιτολόγια.
  Β. Συμμετέχουν στην κλινική εκπαίδευση όλων των τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
  Γ. Συμμετέχουν στην εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου μας.
  Δ. Συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα.
  Ε. Συμμετέχουν σε προγράμματα αγωγής Υγείας σε σχολεία και επιστημονικούς συλλόγους μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο Διαιτολόγων.
  ΣΤ. Οι διαιτολόγοι υποστηρίζουν τα παρακάτω εξωτερικά ιατρεία που λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας:
  1. Διαβητολογικό
  2. Παχυσαρκίας
  3. Δυσλιπιδαιμιών
  4. Νεφρολογικό
  5. Νευρολογικό
  6. Γαστρεντερολογικό
  7. Αλλεργιολογικό
  Για να κλείσετε ραντεβού με τους διαιτολόγους στο ανάλογο εξωτερικό ιατρείο που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στο τηλέφωνο: 210 7714921.
  Αν θέλετε πληροφορίες για το Γραφείο Διαιτολόγων το τηλέφωνο του Γραφείου μας είναι: 210 7726265 και 210 7726454.

  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

   

  Το τμήμα φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου μας αποτελείται από δύο επιμέρους τομείς:
  • Ο πρώτος τομέας έχει έδρα τη ΜΕΘ και καλύπτει τα νοσηλευόμενα παιδιά με αναπνευστικό πρόβλημα καθώς και τα οξέα αναπνευστικά προβλήματα των νοσηλευομένων στα άλλα τμήματα. Σε επιλεγμένα περιστατικά υπάρχει δυνατότητα συνεχιζόμενης αναπνευστικής φυσικοθεραπείας (follow-up).
  • Ο δεύτερος τομέας καλύπτει τα εξής τμήματα:
  • Ορθοπεδικό
  • Χειρουργικό
  • Παιδιατρικό
  • Ογκολογικό
  • Τμήμα Νεογέννητων
  • Ρευματολογικό και
  • Νευρολογικό
  Σε επιλεγμένα ορθοπεδικά περιστατικά υπάρχει δυνατότητα συνεχιζόμενης (follow-up) φυσικοθεραπείας
  Μία άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στο τμήμα φυσικοθεραπείας είναι αυτή στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται σε:
  • Φοιτητές ΤΕΙ
  • Νοσηλευτές που παρακολουθούν το τμήμα παιδιατρικής εξειδίκευσης

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

   

  Η υπηρεσία μητρώου του νοσοκομείου μας διατηρεί Ιατρικό Αρχείο με το διοικητικό ιστορικό των νοσηλειών των ασθενών, το οποίο περιλαμβάνει:

  • το διάστημα της νοσηλείας

  • την κλινική που τους φιλοξένησε

  • την αιτία νοσηλείας τους

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση βεβαίωσης νοσηλείας για κάθε νόμιμη χρήση, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται από την Υπηρεσία Μητρώου.

  Επιπλέον, τηρούνται αναλυτικοί φάκελοι ασθενών με το πλήρες ιατρονοσηλευτικό ιστορικό τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων γνωματεύσεις ιατρών, χορηγηθείσα φαρμακευτική αγωγή, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ. προκειμένου να υπάρχει στη διάθεση των θεράποντων ιατρών το ολοκληρωμένο ιστορικό κάθε ασθενή που πραγματοποιεί επαναληπτική επίσκεψη στο νοσοκομείο.