Παραρτήματα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Τα Παραρτήματα του Νοσοκομείου Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού είναι δύο, και οι δομές του Νοσοκομείου είναι τρεις.