Λιθαράκι

Litharaki_with_border_with_shadow

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Παρουσίαση

Το Κέντρο Ημέρας για το Παιδί το Λιθαράκι δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τον Νόμο της αποασυλοποίησης 815/84, ως εξω-νοσοκομειακή δομή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που λειτουργεί στην κοινότητα για την εξυπηρέτηση παιδιών και οικογενειών που είναι χρήστες ψυχικής υγείας. Τον Οκτώβριο του 2011, κατόπιν υπουργικής αποφάσεως, εντάχθηκε διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ‘Π. & Αγλαΐα Κυριακού’.
Λειτουργεί διατομεακά, δηλαδή εξυπηρετεί οικογένειες από όλη την Αττική.
Δέχεται αιτήματα παιδιών ηλικίας 2 έως 8 ετών που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία, το λόγο, την ομιλία και στο σχετίζεσθαι, με διάγνωση, είτε διαταραχές αυτιστικού φάσματος, είτε ψυχικής αποδιοργάνωσης. Πρόκειται για παιδιά με δυσκολίες ένταξης πλήρως η μερικώς στο προσχολικό ή σχολικό πλαίσιο ( παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, πρώτη τάξη δημοτικού).
Η υποδοχή των αιτημάτων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η πρόωρη και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση είναι ουσιαστική για την περαιτέρω εξέλιξη του παιδιού.
Το Κέντρο τελεί κυρίως έργο θεραπευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, όπως και κλινικής αξιολόγησης, η οποία ανανεώνεται ανά εξάμηνο, κατά την είσοδο του κάθε παιδιού.
Η παραμονή του εκάστοτε παιδιού ποικίλλει από 8 μήνες έως 4 χρόνια. Το Κέντρο Ημέρας έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί θεραπευτικά έως 30 παιδιά και τις οικογένειές τους.

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η εξειδικευμένη θεραπευτική ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, η ουσιαστική στήριξη και συνοδεία τους, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ψυχικά καθώς και κοινωνικά για την ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη, αυτονόμηση και κοινωνική ένταξη.
Έργο της δομής αυτής είναι:
-διάγνωση και κλινική αξιολόγηση του αιτήματος
-θεραπευτικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της πρώιμης παιδικής ψυχικής παθολογίας και ειδικότερα των λεγόμενων διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.
-η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων.
-η ανάπτυξη και προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών με στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της θεραπευτικής παρέμβασης.
-η προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και έφηβους μέσα από την κλινική εμπειρία και τα πορίσματα που έχουν εξαχθεί από αυτή.
-εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης επαγγελματιών λειτουργών υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας καθώς και παιδείας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Κέντρο παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
• Ομάδα Υποδοχής και αξιολόγησης των αιτημάτων
• Θεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για τα παιδιά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
• Ατομική Ψυχοθεραπεία παιδιών
• Ατομική και ομαδική Εργοθεραπεία παιδιών
• Ατομική Λογοθεραπεία παιδιών
• Ατομικές και Ομαδικές Ψυχοκινητικές δραστηριότητες
• Συναντήσεις γονέων με την Κοινωνική Λειτουργό για Συμβουλευτική υποστήριξη και κατεύθυνση
• Θεραπευτικές συναντήσεις με τους γονείς
• Ατομική Ψυχοθεραπεία γονέων
• Θεραπευτική συνοδεία (follow up) των παιδιών και της οικογένειας, μετά την έξοδο του παιδιού από το Κ. Η.
• Μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο Ημέρας και στα εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης
• Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες
• Διασύνδεση με άλλες συναφείς και μη Δομές της Κοινότητας
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Πολυκλαδική ομάδα
• Εκπαίδευση ασκούμενων φοιτητών Ψυχολογίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας και Εθελοντών
• Ενέργειες-δράσεις αγωγής και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
• Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης επαγγελματιών Υγείας

Στελέχωση του Κέντρου Ημέρας

4 Ψυχολόγοι
2 Εργοθεραπευτές
1 Λογοπεδικός
1 Παιδαγωγός
1 Κοινωνική Λειτουργός
1 Νοσηλεύτρια ΤΕ Ψυχικής Υγείας
1 Β. Νοσηλευτή
1 Βρεφονηπιοκόμος
1 Γυμναστής
1 Παιδοψυχίατρος, μία φορά το μήνα
1 Γραμματέας
1 Οδηγός
Για κάθε παιδί, να χαράσσεται μια εξατομικευμένη διαδρομή και θεραπευτική συνοδεία που θα το οδηγήσει στην κοινωνική του ένταξη. Ζωτική σημασία σ’ αυτό έχει η πολυκλαδικότητα των θεραπευτικών παρεμβαινόντων και η συνέργεια αυτών στον εξατομικευμένο σχεδιασμό καθώς και στην εξέλιξη για κάθε παιδί και οικογένεια.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος του Κέντρου είναι να μπορέσει να διαγνώσει αλλά και να αναγνωρίσει τις υποκειμενικές δυσκολίες του παιδιού, τη συναισθηματική του κατάσταση και τις ελλείψεις που έχουν προκύψει όσον αφορά την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη, ούτως ώστε να σχεδιάσει τη συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση που χρειάζεται κάθε παιδί και η οικογένεια του. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός υφίσταται μια συνεχή επεξεργασία μέσω της εποπτείας και των κλινικών συναντήσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, γίνεται επαναπροσδιορισμός του.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Κέντρο Ημέρας πιστοποιήθηκε το 2006 για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του προς τα παιδιά και τους γονείς τους κατά ISO 9001:2008. Ήταν η πρώτη δομή ψυχικής υγείας του Δημοσίου που απέκτησε Σύστημα Ποιότητας.
Έκτοτε το Σύστημα Ποιότητας, του οποίου τη διαχείριση έχει ο Υπεύθυνος Ποιότητας, επιθεωρείται και πιστοποιείται σε ετήσια βάση από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάρια
Το Κέντρο Ημέρας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό αλλά και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας γενικότερα.
Ασκηση φοιτητών – Εποπτείες
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των καθημερινών ομάδων των παιδιών, στο Κέντρο πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Κοιν. Λειτουργοί, παιδαγωγοί κ.α.) υπό την εποπτεία των αντιστοίχων ειδικών του Κέντρου.
Εθελοντές
Εκτός από την πρακτική βοήθεια, η ύπαρξη εθελοντών συνεισφέρει στην γεφύρωση των σχέσεων της κοινότητας με τους ψυχικά ασθενείς και στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης για την υποδοχή των εθελοντών καθώς και εποπτεία αυτών.