Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΠΑ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Stars

  Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΠΑ «Π & Α Κυριακού» ξεκίνησε τη συστηματική λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου ανέλαβε την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο χώρο του Νοσοκομείου. Με το πέρασμα των χρόνων ο σκοπός και οι στόχοι του Γραφείου Εκπαίδευσης αναθεωρήθηκαν προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις διευρυμένες εκπαιδευτικές ανάγκες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

   

  Σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει:

  Α) μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης:

 • στη διασφάλιση/ βελτίωση της αποτελεσματικότερης, ποιοτικής, ασφαλούς & επιστημονικά τεκμηριωμένης (evidence based) παρεχόμενης παιδιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας υγείας
 • στην επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Β) μέσω της υποστήριξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης των διαφόρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

 • στην ανάπτυξη & προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης
 • στην ανάπτυξη & αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
 •  

  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εποπτεύεται από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Βρίσκεται στο 2ο όροφο της Β’ Πτέρυγας του Νοσοκομείου και συστεγάζεται με το Γραφείο Λοιμώξεων.

   

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD 213 2009223 diefnosyp@aglaiakyriakou.gr
  ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc 213 2009274 graf.ekpaideysis@aglaiakyriakou.gr
  FAX Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 210 7792407

  Στο πλαίσιο λειτουργίας του το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΠΑ «Π & Α Κυριακού» αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών (προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο) όλων των Σχολών που το αιτούνται (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, από προγράμματα ERASMUS, προγράμματα ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, πρακτική άσκηση, κλινική άσκηση) καθώς και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε ειδικές μονάδες- δομές.
 •  

 • Εφαρμογή προγράμματος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
 •  

 • Διοργάνωση Νοσηλευτικών Ημερίδων (13 Ημερίδες έως σήμερα).
 •  

 • Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών νοσηλευτικού προσωπικού και διενέργεια Ενδοκλινικών- Ενδοϋπηρεσιακών Μαθημάτων (δια ζώσης και διαδικτυακά).
 •  

 • Εφαρμογή προγράμματος Προσανατολισμού Νεοδιοριζόμενου- Μετακινούμενου Προσωπικού.
 •  

 • Συγγραφή νέων και επικαιροποίηση παλαιότερων Πρωτοκόλλων Νοσηλευτικής Πρακτικής (τα οποία εφαρμόζονται από το 2007), με παράλληλη ανάπτυξη αντίστοιχων λιστών ελέγχου τους (check list).
 •  

 • Οργάνωση και συντονισμός έργου Κλινικών Εκπαιδευτών των Νοσηλευτικών Τμημάτων.
 •  

 • Ενημέρωση προσωπικού για τρέχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (πχ ημερίδες, συνέδρια, μεταπτυχιακά προγράμματα, μαθήματα κλπ).
 •  

 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες & Επιτροπές για θέματα προώθησης της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού (πχ Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας, Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων κλπ).
 •  

 • Διεξαγωγή προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων στο νοσοκομείο (ξενάγηση, παρουσίαση ιστορίας νοσοκομείου κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος κυρίως από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με ειδικότητες επιστημών υγείας) ή Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων άλλων Νοσοκομείων.
 •  

 • Συντονισμός και κατάρτιση προγράμματος χρήσης της αίθουσας διδασκαλίας που διαθέτει το νοσοκομείο.
 •  

 • Συμμετοχή στην οργάνωση των διαφόρων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο μας.
 •  

 • Εφαρμογή προγράμματος Προσανατολισμού Εθελοντών στο Νοσοκομείο μας.
 •  

 • Συνεργασία για θέματα εκπαίδευσης με Υπουργείο Υγείας, ΥΠΕ και Γραφεία Εκπαίδευσης άλλων νοσοκομείων.
 •  

  Οι Κλινικοί Εκπαιδευτές στο ΓΝΠΑ «Π & Α Κυριακού» ως θεσμός, έχουν κεντρική σημασία και συμβάλλουν ουσιαστικά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, καθώς αποτελούν σημαντικό κρίκο του δικτύου ατόμων που μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση και να επικαιροποιούν την εφαρμοζόμενη πρακτική. Βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τομέα και τον Υπεύθυνο του Γραφείου Εκπαίδευσης.

  Η τελευταία επικαιροποίηση του καταλόγου των Κλινικών Εκπαιδευτών στο Νοσοκομείο έγινε τον Φεβρουάριο του 2021.

   

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:
  ΤΕΠ
  • ΠΟΖΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  ΜΕΘ
  • ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗ ΞΕΝΙΑ
  ΜΕΘ COVID
  • ΜΟΡΟΜΑΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
  • ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
 • ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
  • ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α & Β
  • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A & B
  • ΤΣΑΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΩΡΛ & ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
  • ΚΥΡΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
  • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
  ΜΤΝ
  • ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  • ΠΑΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΤΖΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
  • ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΕΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΙΣ
  Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
  • ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΜΕΛΟΙ- Β’ΠΠΚ 1oς
  • ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  Β’ΠΠΚ 2oς
  • ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΨΩ
  • ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ
  • ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  • ΛΑΓΓΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
  ΑΚΤΙΝΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
  • ΜΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
  • ΤΡΑΧΑΝΑ ΙΟΥΛΙΑ
  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
  • ΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
  • ΧΑΣΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
  ΜΟΜΗΝ
  • ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
  • ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Στο Νοσοκομείο χρησιμοποιούνται μια σειρά από νοσηλευτικά έντυπα, με σκοπό την βέλτιστη νοσηλευτική τεκμηρίωση και με εστίαση στον παιδιατρικό ασθενή και τις ανάγκες του. Τα περισσότερα από αυτά τα έντυπα αναπτύχθηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης το 2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για προτυποποιημένα ενιαία έντυπα λειτουργίας των Νοσοκομείων) και στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και επικαιροποιήσεις βάση της βιβλιογραφίας και της βέλτιστης εφαρμογής στην κλινική πράξη. Το 2013 με τη συνεργασία του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ αναπτύχθηκαν τα έντυπα πόνου.

   

  Τα νοσηλευτικά έντυπα είναι κοινά για όλα τα νοσηλευτικά τμήματα και έχουν την έγκριση χρήσης από το Επιστημονικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Αποτελούν προπαρασκευαστικό βήμα για τον ηλεκτρονικό ιατρονοσηλευτικό φάκελο του κάθε ασθενή. Τα νοσηλευτικά έντυπα έχουν αναγνωριστεί και υιοθετηθεί από τις τριτοβάθμιες νοσηλευτικές σχολές της χώρας και χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό των φοιτητών στην κλινική τους άσκηση στην Παιδιατρική Νοσηλευτική.

   

  Συγκεκριμένα, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα στο Νοσοκομείο αφορούν σε:

 • Φύλλο Εισαγωγής Παιδιού
 • Παιδιατρικό Νοσηλευτικό Ιστορικό
 • Ημερήσιο Φύλλο Νοσηλευτικής Φροντίδας Παιδιού
 • Νοσηλευτικό Δελτίο
 • Νοσηλευτική Παρακολούθηση
 • Κάρτα Εκτέλεσης Εντολής Φαρμάκων
 • Παιδιατρικό Νοσηλευτικό Ιστορικό Εγκαύματος
 • Διάγραμμα Εντατικής Παρακολούθησης
 • Δελτίο Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής Παρακολούθησης
 • Δελτίο Διεγχειρητικής Νοσηλευτικής Φροντίδας
 • Νοσηλευτικό Δελτίο Αναισθησιολογικού
 • Πρωτόκολλο Αιμοκάθαρσης
 • Ημερήσιο Διάγραμμα Παρακολούθησης
 • Ημερήσιο Διάγραμμα Παρακολούθησης ΜΕΘ
 • Παρατηρήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού ΜΕΘ
 • Φύλλο Ιατρικών Οδηγιών
 • Φύλλο ελέγχου Νοσηλείας
 • Ημερήσιο Δελτίο Φαρμάκων
 • Δελτίο Τρίωρης Θερμομέτρησης
 • Έντυπα Εκτίμησης Πόνου στα παιδιά
 • Λίστα Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις (βάση του Π.Ο.Υ- διαμορφωμένο στον παιδιατρικό ασθενή)
 • Έντυπα Ενδοκρινολογικού
 •  

 • Ο δεύτερος πυλώνας της νοσηλευτικής τεκμηρίωσης στο Νοσοκομείο μας αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή (ήδη από το 2009) Κλινικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτικής Πρακτικής, Κατευθυντήριων Οδηγιών και Προτυποποιημένων Νοσηλευτικών Διαδικασιών, προσαρμοσμένων και εστιασμένων στις ιδιαιτερότητες της φροντίδας υγείας των παιδιατρικών ασθενών.
 •  

 • Κάθε ένα από αυτά είναι εγκεκριμένα από το Επιστημονικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και στοχεύουν στην διασφάλιση της ποιοτικής και ασφαλούς παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, στον παιδιατρικό πληθυσμό.
 •  

 • Να σημειωθεί ότι οι Προτυποποιημένες Νοσηλευτικές Διαδικασίες που αφορούν νεφρολογικά θέματα εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ).
 •  

 • Το 2014 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση στα πρωτόκολλα που σχετίζονται με τους καθετήρες (περιφερικούς & κεντρικούς ενδοφλέβοιυς & αρτηριακούς). Παράλληλα αναπτύχθηκαν και κυκλοφόρησαν προς εφαρμογή λίστες ελέγχου (check lists) για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στα επικαιροποιημένα αυτά πρωτόκολλα.
 •  

  Σήμερα εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο μας τα ακόλουθα:

 • Λήψη ούρων για καλλιέργεια
 • Νοσηλευτικές διαδικασίες στην προετοιμασία και χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων
 • Τοποθέτηση και διαχείριση σωλήνα και συσκευής θωρακικής παροχέτευσης στα παιδιά
 • Monitoring Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) στην παιδιατρική
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση παιδιού με εγκαυματική νόσο
 • Διαχείριση ΚΦΚ
 • Περιθανάτια φροντίδα παιδιών
 • Νοσηλευτική φροντίδα τραχειοτομίας
 • Περιποίηση εγκαυματικής περιοχής
 • Χορήγηση οξυγόνου στο παιδιατρικό νοσοκομείο- Καθαρισμός εξαρτημάτων χορήγησης οξυγόνου
 • Μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Τοποθέτηση Περιφερικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Τοποθέτησης Περιφερικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά
 • Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Τοποθέτησης Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά
 • Τοποθέτηση Περιφερικών & Κεντρικών Αρτηριακών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Τοποθέτησης Περιφερικών & Κεντρικών Αρτηριακών Καθετήρων στα παιδιά
 • Συντήρηση- Αφαίρεση Περιφερικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Συντήρησης- Αφαίρεσης Περιφερικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά
 • Συντήρηση- Αφαίρεση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Συντήρησης- Αφαίρεσης Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων στα παιδιά
 • Συντήρηση- Αφαίρεση Περιφερικών & Κεντρικών Αρτηριακών Καθετήρων στα παιδιά & Λίστα Ελέγχου Συντήρησης- Αφαίρεσης Περιφερικών & Κεντρικών Αρτηριακών Καθετήρων στα παιδιά
 • Οδηγός βασικών πληροφοριών των συνηθέστερων ενδοφλέβια χορηγούμενων φαρμάκων σε παιδιατρικούς ασθενείς
 • Φροντίδα Σημείου Εξόδου Περιτοναϊκού Καθετήρα
 • Αντικατάσταση Συνδετικής Γραμμής Περιτοναϊκού Καθετήρα
 • Σύνδεση & Αποσύνδεση Συστήματος Διπλού Σάκου Περιτοναϊκού Διαλύματος στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση
 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων κατά την Εφαρμογή Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης στο Σπίτι
 •  

  Επίσης σε διαδικασία ανάπτυξης και επικαιροποίησης (η οποία επιβραδύνθηκε το 2019-2020 λόγω συνθηκών COVID-19 αλλά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021) βρίσκονται τα ακόλουθα πρωτόκολλα:

 • Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Πυρετικών Σπασμών στα Παιδιά
 • Ενδοτραχειακή Διασωλήνωση στα Παιδιά
 • Μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση σωματομετρικών δεικτών σε βρέφη και παιδιά:
  • Α) Σωματικό βάρος
  • Β) Ύψος
  • Γ) Περίμετρος Κεφαλής
 • Λήψη Καλλιέργειας Ούρων σε παιδιατρικούς ασθενείς
 • Βρογχοαναρρόφηση
 • Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
 •  

  Posters