Επ. Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο θεσμικό όργανο του νοσοκομείου για τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η δράση της είναι συντονιστική, επιστημονική, εποπτική και εκτελεστική. Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ Διοίκησης και Επαγγελματιών Υγείας καθώς και του Νοσοκομείου και των φορέων Δημόσιας Υγείας. Η σύστασή της και ο τρόπος λειτουργία της καθορίζεται από την Υ.Α: Υ1Γ.Π.114971 (ΦΕΚ τ.Β΄/388 – 18/02/2014).


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>