Ιατρική Υπηρεσία

 

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-iatrikhΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ιατρικής Υπηρεσίας αφορά:

α) την παροχή ιατρικής περίθαλψης
β) την εκπαίδευση του προσωπικού και
γ) την έρευνα

Η ιατρική περίθαλψη που παρέχει το νοσοκομείο διακρίνεται σε τρία επίπεδα φροντίδας: την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια.

Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου παρέχουν άμεση διαγνωστική και θεραπευτική φροντίδα, ενώ παράλληλα τα εξωτερικά ιατρεία εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου παρέχουν επείγουσα ιατρική παρέμβαση. Τα εξωτερικά ιατρεία με πλήρη οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργική αυτοτέλεια είναι σε θέση να εξυπηρετούν άμεσα τους ασθενείς που προσέρχονται σε αυτά και έχουν ανάγκη πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης.

Στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης διεξάγεται εργαστηριακός έλεγχος και παρέχεται ολοκληρωμένη νοσηλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού. Επίσης, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης γίνονται και γενικές επεμβάσεις όπως για παράδειγμα γενικές εγχειρήσεις, γαστροσκοπήσεις κ.ά.

Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας περίθαλψης, η ιατρική φροντίδα που παρέχεται, βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις και απαιτεί τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το ιατρικό έργο υποστηρίζεται από σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό με υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Η τριτοβάθμια περίθαλψη αφορά περιορισμένο αριθμό παιδιών, ωστόσο, απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού (υγειονομικές περιφέρειες) ως κέντρο αναφοράς για εξειδικευμένα νοσήματα.

Η εκπαίδευση αφορά την κατάρτιση και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται στο προσωπικό του Νοσοκομείου, διακρίνονται σε προγράμματα ειδικοτήτων και σε προγράμματα υποστήριξης προπτυχιακής και δια βίου εκπαιδεύσεως.

Στο πλαίσιο του τομέα της έρευνας το Νοσοκομείο καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προαγωγής της ιατρικής έρευνας μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας.

Iatriko_1

Iatriko_2

paid_psyx

top