Διοικητικό Συμβούλιο

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, μόνιμο μέλος
 • ΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΝΕΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΡΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» & Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ Δ. Σ. (ΠΑΥΣΗ 24.12.15)
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ , ΜΕΛΟΣ
 • ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε., ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΚΗΤΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΑΦΟΛΩΛΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ “Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

1933 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ)

1938 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1939 ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ

1939 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ)

1940 ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ

1976 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ

1977 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ

1982 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

1989 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

1991 ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

1994 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

1997 ΜΑΡΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΑΣΣΗ

1998 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

2002 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2005 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2009 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2010 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

09/2012 – 12/2013 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

2014 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

 

top