Κέντρο Δηλητηριάσεων

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-kebtro-dhlhthriasevn1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Δομή -Λειτουργία -Στόχοι-Εξασφάλιση Ποιότητας του Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Ελλάδα

 

Εγχειρίδιο πληροφοριών για επείγουσα αντιμετώπιση από Υγειονομικές μονάδες

 


View in english version

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

   

  Διευθύντρια: Πολυξένη Νέου

  Το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι τμήμα του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» και έχει ιδρυθεί από τον Καθηγητή της ΒΠΠΚ κ. Κ. Παπαδάτο με Διευθυντή τον Αμ. Επίκουρο Καθηγητή κ. Π. Βλάχο το 1975.

  Το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Κ.Δ. αφορούν την πρόληψη της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες αφ ενός και την αντιμετώπιση οξέων δηλητηριάσεων αφ ετέρου, με τρόπο που να καθορίζεται η κατάλληλη άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του σοβαρά πάσχοντος ασθενούς, με αποτέλεσμα την μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από τις οξείες δηλητηριάσεις.

  Το προσωπικό

  • 1 γιατρός Συντονιστής Διευθυντής
  • 3 γιατροί με το βαθμό του Διευθυντού
  • 1 γιατρός με το βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • 1 φαρμακοποιός
  • 2 Επισκέπτριες Υγείας
  • 1 γραμματέας

  Παράλληλα γίνεται παρακολούθηση των σοβαρών περιστατικών καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους και σε όλες τις μονάδες που αυτά μεταφέρονται, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή συνεχής αντιμετώπιση και να τηρούνται αρχεία των περιστατικών για επιδημιολογική και επιστημονική αξιολόγηση.
  Περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν: 35.827
  Περιστατικά/100.000 κατοίκους: 331
  Μέσος όρος περιστατικών/ημέρα: 98
  Μέσος όρος περιστατικών που αντιμετωπίζονται κατ’ έτος /από κάθε εφημερεύοντα: 5971
  Το 53% των κλήσεων προέρχονται από το κοινό ενώ το 38% των κλήσεων προέρχονται από Νοσοκομεία και το 8% από Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, γιατρούς, φαρμακοποιούς.
  Από το σύνολο των περιστατικών Νοσοκομειακή περίθαλψη απαιτήθηκε στο 38% των περιστατικών.
  Στα υπόλοιπα περιστατικά δεν απαιτείται η διακομιδή και νοσηλεία στο Νοσοκομείο αλλά η αντιμετώπιση βασίζεται στις οδηγίες αντιμετώπισης και παρακολούθησης που τους δίδονται από το τμήμα μας.
  Από τα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται πόσο σημαντική είναι η προσφορά των υπηρεσιών του Κ.Δ. όσον αφορά την εξοικονόμηση χρήσης υπηρεσιών υγείας (προσέλευση και νοσηλεία στα Νοσοκομεία).
  Επισημαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός κλήσεων από το κοινό (περίπου 10%), που δεν αφορούν αμιγώς το αντικείμενο των δηλητηριάσεων, ενώ απαντάται, δεν καταγράφεται στα δεδομένα μας.

  Παράλληλες δραστηριότητες

  • Υπηρεσία παροχής πληροφοριών Τερατογένεσης για φάρμακα και ουσίες που επιδρούν βλαπτικά στο έμβρυο λαμβανόμενα κατά την εγκυμοσύνη. (Δίνονται πληροφορίες και γενετική συμβουλή και αξιολογείται η εξέλιξη και η έκβαση εγκυμοσύνης) ή για φάρμακα που προκαλούν βλαπτική δράση στο θηλάζον νεογνό. Το 2012 αντιμετωπίσθηκαν 300 περιπτώσεις.

  • Διακίνηση αντιδότων: Στον τομέα της διακίνησης των αντιδότων ο ρόλος του Κέντρου είναι σημαντικός γιατί καθορίζει τις ενδείξεις χορήγησης και διαθέτει μονίμως απόθεμα όλων των αντιδότων για αντιμετώπιση δηλητηρίασης σε επείγουσα βάση σε Νοσοκομεία που έχουν έλλειψη και σε ώρες που δεν λειτουργεί το ΙΦΕΤ (επίσημος φορέας εισαγωγής και διάθεσης αντιδότων). Συγχρόνως, με ενημέρωση των φαρμακείων των Νομαρχιακών Νοσοκομείων της χώρας, φροντίζει ώστε να διαθέτουν ανά περιφέρεια τα απαραίτητα αντίδοτα.
  Συγκριτικά με τη διακίνηση αντιδότων του 2006, τα έτη 2007 και 2008 υπήρχε μία μείωση της τάξης του 50% και αυτό αποδίδεται στην επιστημονική μελέτη που έγινε στις αρχές του 2007 με θέμα «Διαθεσιμότητα αντιδότων στα φαρμακεία των Νοσοκομείων της χώρας». Αφού πρώτα παρατηρήσαμε μέσω ενός ερωτηματολογίου που είχαμε στείλει στα φαρμακεία των Νοσοκομείων τις σημαντικές ελλείψεις που είχαν, στα επειγόντως απαιτούμενα αντίδοτα, αποστείλαμε κατάλογο των απαραίτητων αντιδότων που πρέπει να έχουν σε stock σε όλα τα Νοσοκομεία. Με τον τρόπο αυτό και με συνεχή επαφή με τα Νοσοκομεία φροντίζομε να υπάρχουν διαθέσιμα αντίδοτα για τα επείγοντα περιστατικά δηλητηρίασης ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για την ανεύρεση τους. Παρ όλα αυτά το 2009 (δύο χρόνια μετά την διεξαγωγή της έρευνας) αυξήθηκαν τα αιτήματα από διάφορα Νοσοκομεία της χώρας για αντίδοτα, σε ποσοστό περίπου 25% του αρχικού του και το 2010 είχαμε την ίδια ζήτηση με το 2006 που ήταν 100 κουτιά ετησίως . Για το λόγο αυτό αποστείλαμε και πάλι τον κατάλογο των αντιδότων στα Νοσοκομεία, ώστε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης αποθέματος των απαραίτητων αντιδότων ανά περιφέρεια. Με την ενημέρωση αυτή μειώθηκε πάλι η ζήτηση από τα Νοσοκομεία της περιφέρειας. Για εξοικονόμηση πόρων πολύ ακριβά αντίδοτα που χρησιμοποιούνται σπάνια εισάγονται σε περιορισμένο αριθμό, υπάρχουν στον εισαγωγέα (ΙΦΕΤ) και με δικό μας συντονισμό παραλαμβάνονται από τα Νοσοκομεία που τα χρειάζονται τα οποία και αντικαθιστούν άμεσα το απόθεμα. Στη συνέχεια, το 2014 και το 2016 με εισήγηση του Κέντρου Δηλητηριάσεων προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και στενή συνεργασία, κυκλοφόρησαν εγκύκλιοι βάσει των οποίων καθορίζονται τα αντίδοτα που πρέπει να υπάρχουν ανά Υγειονομική Μονάδα.

  • Το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι το διαπιστευμένο από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία Κέντρο, το οποίο είναι αποδέκτης, χρησιμοποιεί για ιατρικούς λόγους (αντιμετώπιση δηλητηριάσεων) και αρχειοθετεί όλες τις πληροφορίες για την ασφαλή κυκλοφορία όλων των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα (φαρμάκων, φυτοφαρμάκων, προϊόντων οικιακής χρήσης, χημικών προϊόντων, καλλυντικών κ.ά.). Όλα τα χημικά προϊόντα καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων που τηρείται στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Επιπρόσθετα, τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα εν γένει που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή βάσει των φυσικών επιπτώσεων (π.χ. εύφλεκτο, οξειδωτικό), καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Δηλητηριάσεων με ειδικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε το 2010 και αναβαθμίστηκε βάσει των απαιτήσεων CLP το 2017 (Συνοπτικός Οδηγός Συμπλήρωσης και Αποστολής φόρμας Καταχώρησης Εταιρίας). Εκτός από την αντιμετώπιση των οξέων δηλητηριάσεων, με τα δεδομένα που συλλέγει, κυκλοφορεί φυλλάδια με επιδημιολογικά στοιχεία για τις δηλητηριάσεις. Είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τις δηλητηριάσεις και τη σύνταξη ετήσιου απολογισμού βάσει της OJNOC 329, 3-12-90 Π6 απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως σχεδιάζει μελέτες που αφορούν την παρακολούθηση των σοβαρότερων δηλητηριάσεων με σκοπό την εξαγωγή στοιχείων που μπορεί να βοηθήσουν στην διαμόρφωση πολιτικής όσον αφορά την πρόληψη και την αγωγή υγείας.

  • Πρόγραμμα ενημέρωσης-πρόληψης των δηλητηριάσεων σε βρέφη-παιδιά, στο πλαίσιο του οποίου γίνονται ενημερωτικά μαθήματα στους γονείς, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε Nηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής. Πρόγραμμα παρακολούθησης παιδιών έως 14 ετών με απόπειρες αυτοκτονίας και σύνδεσής τους με τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής. Στο πλαίσιο της πρόληψης δηλητηριάσεων με γεωργικά φάρμακα υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν στη νομολογία διακίνησης και διάθεσης φυτοφαρμάκων. Παράλληλα και μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας του Paraquat υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από την πλευρά μας και στενή συνεργασία με την υπηρεσία ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων ώστε να απομακρύνονται από τα καταστήματα τα παρανόμως πλέον κυκλοφορούντα προϊόντα.

  • Σε συνεργασία με τη 2η ΥΠΕ η οποία έχει υποδομή τηλεδιάσκεψης, από το 2017 έχουμε αρχίσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα νησιά του Αιγαίου:
  1. Για εκπαίδευση ιατρών στην αντιμετώπιση των συχνότερων δηλητηριάσεων
  2. Ενημέρωση γονέων για πρόληψη δηλητηριάσεων στα παιδιά
  3. Εκπαίδευση ηλικιωμένων για τη σωστή χρήση των φαρμακευτικών ουσιών και ειδών οικιακής χρήσης
  4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων Δημοτικών Σχολείων ώστε να οργανώσουν τη διαδικασία εκμάθησης, γνώσης, αναγνώρισης και πρόληψης έκθεσης των παιδιών και του περιβάλλοντός τους σε χημικές ουσίες και φάρμακα.

  • Συμμετοχή στην επιτροπή φορέων για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων: Μετά από πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων η διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων κ. Νέου , αφού υπέβαλε τις προτάσεις της όσον αφορά την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, συμμετείχε στη σύσκεψη σαν ενεργό μέλος της επιτροπής αρμόδιων φορέων και ανέλαβε τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με παροχή από το Κέντρο Δηλητηριάσεων, επιδημιολογικών στοιχείων και γνώσεων όσον αφορά την πρόληψη και την εκπαίδευση ειδικών ομάδων πληθυσμού. 21/12/2009 1η σύσκεψη άμεσα εμπλεκόμενων φορέων που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον με την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2009/128/ΕΚ Στη συνέχεια το 2010 το Κέντρο Δηλητηριάσεων συμμετείχε στο πρόγραμμα που υλοποιεί το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Project acronym: EcoPest) , με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, σε έκταση 9000 στρ. επί τρία χρόνια και τη σχετική εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών/επαγγελματιών στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λεκάνης απορροής του Βοιωτικού Κηφισσού. Έγινε εκπαίδευση γεωπόνων, ιατρών και νοσηλευτών της περιοχής για πρόληψη και αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και εκπαίδευση γεωργών για τα μέτρα πρόληψης.

  • Συμμετοχή στην σύσκεψη για ορισμό Εθνικών Εκπροσώπων για χρήση του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για χημικά συμβάντα. Το Μάρτιο του 2010 το ΕΚΕΠΥ σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, με αφορμή την πρόσκληση της Ευρωπαικής Ένωσης για ορισμό εκπροσώπων, για την χρήση του συστήματος άμεσης ειδοποίησης για χημικά συμβάντα RASCHEM (Rapid Alert System CHEM),διοργάνωσε σύσκεψη στην οποία παρευρέθηκαν από το Κέντρο Δηλητηριάσεων η Διευθύντρια κ. Νέου και η φαρμακοποιός κ Τσαμαδού οι οποίες και ορίσθηκαν ως Εθνικοί Εκπρόσωποι από την πλευρά του μοναδικού Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Ελλάδα.

  • Το Κέντρο Δηλητηριάσεων από τη σύστασή του είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κέντρων Δηλητηριάσεων και Κλινικής Τοξικολογίας (EAPCCT), συνεργάζεται με Κέντρα Ευρωπαϊκών Χωρών και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το τμήμα που δίνει πληροφορίες για συγγενείς ανωμαλίες από παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια της κύησης είναι συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση Πληροφόρησης για Τερατογένεση (Teratogenesis Information Center) και μετέχει στα προγράμματα και την ανταλλαγή των πληροφοριών.

  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Από τον Απολογισμό του 2015)

  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Από τον Απολογισμό του 2016)

  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Από τον Απολογισμό του 2017)

   


  top


  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

   

  Οι δηλητηριάσεις αποτελούν κίνδυνο για την παιδική ηλικία και η φροντίδα και η ευθύνη για την πρόληψή τους ανήκει στους γονείς, των οποίων η αγάπη και η αγωνία για τη σωστή και ασφαλή ανάπτυξη των παιδιών τους είναι αδιαμφισβήτητη. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές η άγνοια, οι αυξημένες ευθύνες, οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής, αλλά και η επιπολαιότητα, οδηγούν σε ατυχήματα με άλλοτε άλλες συνέπειες.child1 Το Κέντρο Δηλητηριάσεων, γνωρίζοντας την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση των γονιών στα θέματα αυτά, που αφορούν πρόληψη και αγωγή υγείας για την ευαίσθητη παιδική ηλικία, έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, κάνοντας ενημερωτικά μαθήματα σε γονείς, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αττικής. Τα φάρμακα, τα καλλυντικά, τα γεωργικά φάρμακα, τα είδη οικιακής χρήσης, τα απορρυπαντικά, τα αποσμητικά χώρων, η ναφθαλίνη, οι χημικές ουσίες για επαγγελματική χρήση, τα διάφορα αντιδραστήρια, οι διάφορες βαφές, τα διαλυτικά, είναι μερικά από τα σκευάσματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση.

  Με αρκετή προσοχή από μέρους των ενηλίκων οι δηλητηριάσεις στα παιδιά μπορούν να ελαττωθούν δραστικά. Το παιδί στην προσπάθειά του να ερευνήσει το περιβάλλον του συναντά τον κίνδυνο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το περιβάλλον του σπιτιού ασφαλές και ακίνδυνο για τα παιδιά.

  Προφύλαξη των παιδιών από τις δηλητηριάσεις

  Τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό φαρμακείο σε υψηλή θέση, ώστε να μη φθάνουν τα παιδιά. Στο παιδί, από τη στιγμή που μπορεί να εκπαιδευτεί και να κατανοήσει (περίπου μετά το 18ο μήνα), πρέπει να εξηγηθεί ότι, το φάρμακο το παίρνει για να γίνει καλά από τη συγκεκριμένη νόσο και μόνο όταν το χρειάζεται, επειδή το σύστησε ο γιατρός. Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι, το δίνει πάντα κάποιος μεγάλος. Δεν το παίρνει μόνο του. Να μη χρησιμοποιούνται ποτέ οι όροι έλα πιες τη ‘‘φραουλίτσα σου’’ ή άλλα ανάλογα με γλύκισμα,ώστε να συγχέεται στο μυαλό του παιδιού ο ρόλος του.

  child1

  Στο εμπόριο κυκλοφορούν είδη καθαρισμού με καπάκι ασφαλείας, που δύσκολα μπορεί να ανοίξει ένα μικρό παιδί. Καλό είναι να προτιμούνται αυτές οι συσκευασίες. Αλλά προσοχή! Nα μην αφήνουμε ποτέ κατά την ώρα της καθαριότητας του σπιτιού ανοιγμένα μπουκάλια, αφύλακτα. Όλα τα είδη καθαριότητας, εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά, διαλύτες, πετρελαιοειδή, φυτοφάρμακα που υπάρχουν πιθανόν για τα λουλούδια, πρέπει να είναι κλειδωμένα σε ντουλάπι στο μπάνιο ή στην αποθήκη και φυσικά μακριά από τρόφιμα.

  Στα παιδιά δεν πρέπει να δοθεί ποτέ, έστω για δοκιμή, οινοπνευματώδες ποτό. Η ποσότητα που προκαλεί μέθη και σοβαρή δηλητηρίαση στα παιδιά είναι πολύ μικρή, κυρίως για τα πυκνά αλκοολούχα ούζο, λικέρ, ουίσκι.

  Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να τα θεωρούν απαγορευμένο είδος, αλλά και οι ενήλικες πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στο που αφήνουν το ποτό τους (π.χ. ξεχασμένο στο τραπέζι της κουζίνας ή του σαλονιού), γιατί τα λευκά δυνατά αλκοολούχα ποτά όπως ρακί, τζιν, βότκα, μπορεί να θεωρηθούν σαν νερό από ένα μικρό παιδί και να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση.

  Τα γεωργικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία αλλά και στις ημιαστικές περιοχές, όπου δίπλα στα σπίτια υπάρχουν αμπέλια ή χωράφια με οπωροφόρα δένδρα, τα οποία ραντίζονται συστηματικά, αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά, στα οποία και ίχνη ακόμα γεωργικού φαρμάκου σε άδεια κουτιά ή μπουκάλια μπορούν να έχουν δραματικά αποτελέσματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη φύλαξή τους στις αγροτικές περιοχές, όπου τα παιδιά παίζουν ανεξέλεγκτα στα χωράφια.

  child1

  Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται είναι οι εξής:

  Δεν βάζουμε σε άδεια μπουκάλια άλλο φάρμακο ή χημικό προϊόν από αυτό που γράφει απ’ έξω η ταμπέλα.

  Δεν δίνουμε φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.

  Πριν δώσουμε το φάρμακο στο παιδί, διαβάζουμε καλά τις οδηγίες της συνταγής. Επί αμφιβολιών, επικοινωνούμε με το γιατρό.

  Τα καθαριστικά της τουαλέττας είναι συνήθως καυστικά (οξέα) και πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά.

  Τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα πρέπει να βρίσκονται σε μέρος ασφαλές και μακριά από τα παιδιά.

  Προσοχή στη ναφθαλίνη και γενικά τα σκοροκτόνα που συχνά πέφτουν στο πάτωμα.

  Αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

  Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και χωρίς πανικό να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ταχύτητα ως εξής:

  child1

  Διευκρινίζουμε το είδος του φαρμάκου και την ποσότητα, στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν και οδηγό θεραπείας.

  Καλούμε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή μεταφέρουμε το παιδί στο Νοσοκομείο.

  Εάν το παιδί, μετά την επιβεβαίωση λήψης κάποιας ουσίας από το περιβάλλον, παρουσιάζει υπνηλία, παραπατάει, τραυλίζει, έχει δύσπνοια ή κάνει σπασμούς, (σημάδια ότι έχει αρχίσει να δρα η τοξική ουσία), τότε το μεταφέρουμε ασφαλώς (με ασθενοφόρο) και τάχιστα στο Νοσοκομείο.

  Οι σωστές πληροφορίες, (αφορούν το χρόνο λήψης, την ποσότητα και την ουσία, γι’ αυτό καλό είναι να προσκομίζεται το κουτί ή το μπουκάλι μέσα στο οποίο περιέχεται το ιδιοσκεύασμα), που θα δοθούν στο Κέντρο Δηλητηριάσεων και στους θεράποντες ιατρούς, είναι σοβαρή υποχρέωση των γονέων και είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του παιδιού και την έκβαση της δηλητηρίασης.

  Συγχρόνως δίνουμε την αναγκαία βοήθεια ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες, ανάλογα με τον τρόπο έκθεσης στο βλαπτικό παράγοντα.

  Αναπνευστική οδός Πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί έξω στον καθαρό αέρα και, αν χρειάζεται, γίνεται χορήγηση Ο2 και τεχνητή αναπνοή.

  Δέρμα Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται η απομάκρυνση των ρούχων και πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι.

  Μάτια Πλύσιμο με άφθονο νερό για 5-15 λεπτά και εξέταση από τον οφθαλμίατρο.

  Πεπτική οδός

  Η οδός αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των λήψεων (80,71%). Για να έχουμε δηλητηρίαση πρέπει η ουσία να απορροφηθεί. Εάν την απομακρύνουμε έγκαιρα τότε η έκβαση θα είναι θετική.

  Τα τελευταία 3-5 χρόνια τα Κέντρα Δηλητηριάσεων Ευρωπαϊκών χωρών και η Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία δεν συνιστούν τη χρήση εμετικού (ιπεκακουάνας), όχι γιατί θεωρείται επικίνδυνο αλλά, γιατί μερικές φορές η χρήση του είναι αλόγιστη. Η δική μας σύσταση είναι ότι, μπορεί να χορηγηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, που πρόκειται να καθυστερήσει η μεταφορά στο Νοσοκομείο και δεν υπάρχουν ειδικές αντενδείξεις, μόνο μετά από επικοινωνία και λήψη οδηγιών από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Ένα άλλο μέσο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσρόφηση της τοξικής ουσίας και παρεμπόδιση της απορρόφησής της, είναι ο ενεργός άνθρακας (σκόνη Carbomix ή κάψουλες Norit). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις πριν τη μεταφορά του παιδιού στο Νοσοκομείο μετά από επικοινωνία και λήψη οδηγιών από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Συχνά σε κάθε λήψη δίνουμε στο παιδί να πιει κάτι για να αραιώσει το δηλητήριο και το καλύτερο είναι το γάλα. Είναι καλή ενέργεια. Σε δύο περιπτώσεις δεν πρέπει να δώσουμε γάλα, όταν το παιδί φάει ναφθαλίνη ή καφουρά.

  Συμπέρασμα: Χρυσή Τριάδα

  Πρόληψη έκθεσης του παιδιού στον κίνδυνο δηλητηρίασης. Εκπαίδευση του παιδιού για τη χρήση φαρμάκων και ουσιών που υπάρχουν στο περιβάλλον του σπιτιού. Όχι πανικός επί δηλητηρίασης. Εξακρίβωση του είδους και της ποσότητας της ληφθείσας ουσίας. Γρήγορη αντιμετώπιση.

  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

   

  Το Κέντρο Δηλητηριάσεων συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία δίνοντας στοιχεία καταγεγραμμένων περιστατικών ανά έτος αλλά λαμβάνοντας και πληροφόρηση για τα νεώτερα δεδομένα και τις τάσεις στην κυκλοφορία ουσιών ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τα περιστατικά που προσέρχονται στα Νοσοκομεία.

  Με βασική πηγή τον οδηγό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά στην Ευρώπη (Lisbon Addictions 2017 Oct) σχετικά με υγειονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών αλλά και αναγνώριση των νέων τάσεων στην αγορά των ναρκωτικών καθώς επίσης και από παρουσιάσεις (ομιλίες) του Κέντρου Δηλητηριάσεων για πολυφαρμακία και χρήση εθιστικών ουσιών στους νέους αναφέρεται σε μορφή pdf η παρουσίαση με θέμα: Ναρκωτικά στους νέους.

  ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

   

  Στα στοιχεία που εμφανίζονται υπό μορφή pdf φαίνεται πόσο σημαντική είναι η τήρηση των κανόνων που θεσμοθετεί η νέα νομοθεσία στην οποία σημαντικό ρόλο παίζουν η πρόληψη έκθεσης του πληθυσμού σε όλα τα στάδια παραγωγής διάθεσης και εφαρμογής φυτοφαρμάκων αλλά και στους κανόνες για τα τρόφιμα μετά την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, των υπόγειων υδάτων κλπ. Στοιχεία που αφορούν την Δημόσια Υγεία θα πρέπει να προσφέρονται από εμπειρογνώμονες (στην περίπτωση μας το Κέντρο Δηλητηριάσεων) σαν γνώση σε επιστήμονες (γεωπόνους, γιατρούς) που μπορούν να διαδώσουν αυτή τη γνώση στο κοινό στις τοπικές κοινωνίες.

  Δημοσίευση 29/08/2017 στο Newsletter της European Commission of Micromedex Insights με θέμα: The work of a poison control centre: What does it take?

  Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος με αντικείμενο την Κλινική Νοσηλευτική

  Η σπουδάστρια νοσηλευτικής Βασιλική Στεργίου εκπόνησε Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος με αντικείμενο την Κλινική Νοσηλευτική με κατεύθυνση στην Παιδιατρική Νοσηλευτική του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Το θέμα της εργασίας ήταν ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

  Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των τάσεων στην κατάχρηση ουσιών από άτομα ηλικίας από 5 – 20 ετών. Στο ειδικό μέρος περιγράφονται τα αποτελέσματα επιδημιολογικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων και τονίζεται το υψηλό ποσοστό κατάχρησης ουσιών σε αυτές τις ηλικίες, σύμφωνα με τα περιστατικά που αναφέρθηκαν σε αυτό τα έτη 2013-2014.

  Επιβλέπον: κ. Κωνσταντίνος Τσουμάκας, Καθηγητής Παιδιατρικής.
  Η Δ/ντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων Παιδίατρος κ. Νέου Πολυξένη συντόνισε τη επεξεργασία των στοιχείων και είχε την επιμέλεια της παρούσης εργασίας.

  Δημοσίευση 01/04/2016 στο περιοδικό Journal of Clinical Toxicology με θέμα: Mercury Bichloride Iatrogenic Poisoning: A Case Report

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2018

  Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος με κατεύθυνση την Κλινική Νοσηλευτική και ειδίκευση την Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

  ΘΕΜΑ :Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

  Η νοσηλεύτρια και σπουδάστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος της νοσηλευτικής Αικατερίνη Υφαντή εκπόνησε Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση την Κλινική Νοσηλευτική και αντικείμενο την Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

  Το θέμα της εργασίας ήταν : Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

  Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας ένδειξης και διενέργειας αιμοκάθαρσης στην Ελλάδα σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων και η μελέτη των κριτηρίων, των μεθόδων και της αποτελεσματικότητας της με βάση την διεθνή βιβλιογραφία.

  Επιβλέπων : Γεώργιος Φίλντισης καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Το Κέντρο Δηλητηριάσεων έδωσε πρόσβαση στα αρχεία των καταγεγραμμένων κλήσεων του για το έτος 2016 και η Συντονίστρια Διευθύντρια Πολυξένη Νέου συνέβαλλε στην αξιολόγηση και επεξεργασία των περιστατικών καθώς και στην διάθεση βιβλιογραφικών πηγών από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2012

  • Πρόσκληση της Συντονίστριας Διευθύντριας κ. Νέου ως ειδικού επιστήμονα στα πλαίσια του Project EU IPA 2007
  (EuropeAid/127364/C/SER/HR – “Technical Assistance for strengthening Legal Framework and Institutional Infrastructure for Protection from Dangerous Chemicals”, Activity 2.6 – “Poison Control Centres systems & Clinical Toxicology education for emergency personnel – experience in the EU Member States”,
  Σε ειδική συνάντηση εργασίας Activity 2.6-2.7 workshop in Zagreb on 5th June 2012
  Workshop name: “Poison Control Centres systems & Clinical Toxicology Education for emergency personnel – Experience in Croatia and the EU Member States”

  KentroDilitObjectOverview

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
  European Society of Toxicology In Vitro Annual Meeting 2012, 16-19 October 2012 in Lisbon Portugal
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:
  1. Συνεχίστηκαν οι ίδιοι κύκλοι μαθημάτων σε φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς
  και τα μεταπτυχιακά μαθήματα στη Νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου από την Συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων.
  2. Επίσης τα μαθήματα σε ομάδες πληθυσμών από τις επισκέπτριες υγείας.
  3. Ομιλία σε ημερίδα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού με θέμα:
  Επείγουσα αντιμετώπιση παιδιών. Δηλητηριάσεις. Από την Συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων Νέου Πολυξένη.
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

  
  
  1. Συγκριτική μελέτη περιστατικών δηλητηρίασης με αιθυλική αλκοόλη σε παιδιά και εφήβους
  Π. Μαυροειδή, Χ. Χρυσικού, Α.Καλώστου, Ε. Μπασάνου Κ.Φουντάς, Β. Σοφιδιώτου, Πολυξένη Νέου.
  2. Οξεία δηλητηρίαση από άλατα φωσφόρου
  Β. Σοφιδιώτου, Σ. Μιχάλογλου, Β. Παπαθανασίου, Π. Μαυροειδή, Χ. Χρυσικού, Πολυξένη Νέου.
  Ανακοινώθηκαν στο 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-19 Μαΐου 2012 Αθήνα
  3. Περιστατικά δηγμάτων Μαύρης Χήρας (Αράχνης) στη χώρα μας το διάστημα Απριλίου - Αυγούστου 2011
  Ανακοινώθηκε στο 10ο Πελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο 19-21 Οκτωβρίου 2012

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2011

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:
  Συνεχίστηκαν οι ίδιοι κύκλοι μαθημάτων σε φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα στη Νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου από την Συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων.
  Επίσης τα μαθήματα σε ομάδες πληθυσμών από τις επισκέπτριες υγείας.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

  
  
  1. Button battery ingestion: the Greek experience and review of literature
  Amanatidou V., Sofidiotou V., Fountas K., Kalostou A., Papathanasiou V., Neou P.
  Pediatr Emerg Care, 2011 MAR, 27(3):186-8.
  2. Multicenter Data Collection on Paraquat Poisoning in Europe
  Gutsher K., Rato F., Esteban M., Neou P., Kupferschmidt H.
  Tox Jurnal of Clinical Toxicology 2011

   

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2010

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :

  1. XXX International Congress Of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  Μαθήματα στους 6ετής φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια εκπαίδευσης των φοιτητών στην Παιδιατρική , έγιναν από την κ. Νέου Πολυξένη.
  Μαθήματα στους φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια μαθήματος Ατυχήματα-Δηλητηριάσεις έγιναν από την κ. Π. Νέου.
  Μαθήματα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής στο μάθημα Φαρμακολογία. έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Μάθημα στους ειδικευόμενους παιδιατρικής του Νοσοκομείου Αγία Σοφία με θέμα Δηλητηριάσεις στα παιδιά
  Στα πλαίσια μαθημάτων του Παθολογικού Τομέα έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Εκπαίδευση γονέων βρεφών και νηπίων για πρόληψη των δηλητηριάσεων μέσα στο σπίτι.
  Πραγματοποιήθηκαν 48 ομιλίες σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγία από τις επισκέπτριες υγείας κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ. Τουλουπάκη Βασιλική.
  Ομιλίες σε ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ και λέσχες φιλίας με θέμα <Δηλητηριάσεις στην Τρίτη ηλικία>
  Ενημερωτικές ομιλίες σε ομάδες σπουδαστών επισκεπτριών υγείας με θέμα <Δηλητηριάσεις και αντιμετώπιση> Πραγματοποιήθηκαν 5 ομιλίες.
  Ενημερωτικές ομιλίες σε ομάδες σπουδαστών του Ερυθρού Σταυρού με θέμα <Δηλητηριάσεις και αντιμετώπιση> Πραγματοποιήθηκαν 3 ομιλίες.
  Συμμετοχή σε ημερίδα στη Δ/ση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών με θέμα <Οι πρώτες βοήθειες στο Νηπιαγωγείο> Έγινε εκπαίδευση δασκάλων
  Οι ανωτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες έγιναν από τις επισκέπτριες υγείας κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ. Τουλουπάκη Βασιλική.
  Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος (Project acronym : EcoPest) Έγινε εκπαίδευση γεωπόνων, ιατρών και νοσηλευτών της περιοχής για πρόληψη και αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και εκπαίδευση γεωργών για τα μέτρα πρόληψης, από την Δ/ρια του Κ.Δ. κ. Νέου και τις επισκέπτριες υγείας κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ. Τουλουπάκη Βασιλική.
  Εκπαιδευτική ημερίδα σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε γεωργική περιοχή (Μαραθώνας) με θέμα <Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Αγωγή Υγείας σε πληθυσμιακές ομάδες αγροτικών περιοχών>.
  Πραγματοποιήθηκε από την Δ/ρια του Κ.Δ. κ. Νέου και τις επισκέπτριες υγείας κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ.Τουλουπάκη Βασιλική σε συνεργασία με εταιρία παραγωγής και διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.Σκοπός ήταν η εκπαίδευση επιστημόνων υγείας ώστε αυτοί να μπορούν να καθοδηγήσουν σε σωστές πρακτικές χειρισμού των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρόληψης δηλητηριάσεων από αυτά τους πληθυσμούς που ανοίκουν στην αγροτική περιοχη που ασκούν το επάγγελμα τους.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  The Feasibility of Multicentre Data Collection on Poisoning in Europe,using Paraquat aw an Example
  Kuperschmidt H, Rato F, Esteban M, Neou P.

  Ανακοινώθηκε στο XXX International Congress Of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  The Feasibility of Multicentre Data Collection on Poisoning in Europe,using Paraquat aw an Example
  Kuperschmidt H, Rato F, Esteban M, Neou P.

  Clinical Toxicology Vol 48 no 3 2010 Abstracts p.245-246

  Prevention and treatment of acute poisoning in children:The role of community educational programsin improving parents’ knowledge and efficiency
  A Stenou, V Amanatidou, K Fountas, S Zoniou, V Touloupaki P Neou

  Child: care, health and development Vol36 Issue s 1(January 2010)Abstr p 99-100

   

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2009

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :

  1. XXIX International Congress Of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Stockholm Sweden 12-15 May 2009

  2. Excellence in Paediatrics Florence 2009, 3-6 December 2009

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  Μαθήματα στους 6ετής φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια εκπαίδευσης των φοιτητών στην Παιδιατρική , έγιναν από την κ. Νέου Πολυξένη.
  Μαθήματα στους φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια μαθήματος Ατυχήματα-Δηλητηριάσεις έγιναν από την κ. Π. Νέου.
  Μαθήματα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής στο μάθημα Φαρμακολογία. έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Μάθημα στους ειδικευόμενους παιδιατρικής του Νοσοκομείου με θέμα Δηλητηριάσεις στα παιδιά
  Στα πλαίσια μαθημάτων του Παθολογικού Τομέα έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Εκπαίδευση γονέων βρεφών και νηπίων για πρόληψη των δηλητηριάσεων μέσα στο σπίτι.
  Εκπαίδευση Διδασκάλων Δημοτικών Σχολείων για πρόληψη δηλητηριάσεων στην παιδική ηλικία .
  Εκπαίδευση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΕ) Πειραιά στα πλαίσια μαθημάτων για πρώτες βοήθειες
  Εκπαίδευση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΣ (βοηθοί φαρμακοποιού)
  Στη Σχολή του Ερυθρού Σταυρού
  Σε ΚΑΠΗ με θέμα δηλητηριάσεις στην τρίτη ηλικία
  Έγιναν από τις Επισκέπτριες Υγείας του τμήματος κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ.Τουλουπάκη Βασιλική.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  POISONING WITH LAMP OIL AND OTHER LIGHTER FLUIDS OVER A PERIOD OF 6 MONTHS
  Kalostou A., Papathanasiou V., Zoniou S., Touloupaki V., Sofidiotou V., Rigakos R., Neou P.

  DISK BATTERY INGESTION BY CHILDREN
  Sofidiotou V, Fountas K, Tsamadou A, Touloupaki V, Kalostou A, Papathanasiou V, Neou P.

  INTETIONAL INGESTION OF DIQUAT: A CASE REPORT WITH FATAL OUTCOME
  Tsamadou A, Fountas K, Sofidiotou V, Kalostou A, Papathanasiou V, Zoniou S, Neou P.
  Ανακοινώθηκαν στο
  XXIX International Congress Of European Association Of Poisons Centers and Clinical Toxicologists 12-15 May 2009, Stockholm Sweden

  PREVETION AND TREATMENT OF ACUTE POISONING IN CHILDREN. THE ROLE OF COMMUNITY EDUCATIONAL PROGRAMS IN IMPROVING PARENTS’ KNOWLEDGE AND EFFICIENCY
  Antonia Stenou, Virginia Amanatidou, Kostas Fountas, Spiridoula Zoniou, Vassilikh Touloupaki, Polyxeni Neou.
  Ανακοινώθηκε στο
  Excellence in Paediatrics ,Florence 2009, 3-6 December 2009

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1.Disk battery ingestion by children
  Sofidiotou V, Fountas K, Tsamadou A, Touloupaki V, Kalostou A, Papathanasiou V, Neou P.
  Clinical Toxicology vol 47 No5 p503

  2.Intetional ingestion of diquat: a case report with fatal outcome
  Tsamadou A, Fountas K, Sofidiotou V, Kalostou A, Papathanasiou V, Zoniou S, Neou P.
  Clinical Toxicology vol 47 No5 p 508
  3.Δηλητηριάσεις . Ο κίνδυνος στο ντουλάπι.
  Πολυξένη Νέου
  Ένθετο περιοδικό της εφημερίδας Τα Νέα <ΥΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗ +ΖΩΗ>
  Σεπτέμβριος 2009
  4.Άγρια μανιτάρια : Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι αθώα.
  Ένθετο περιοδικό της εφημερίδας Τα Νέα <ΥΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗ +ΖΩΗ>
  23/11/2009 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Νέων για θέματα υγείας.

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2008

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :

  46ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο 13-15 Ιουνίου 2008 Κέρκυρα
  Συμμετείχαν οι κ.Σοφιδιώτου και Καλώστου

  XXVIII International Congress Of European Association Of Poisons Centers and Clinical Toxicologists 9-12 May 2008, Seville Spain
  Συμμετείχε η κ Νέου

  Εxpert meeting “ New insights in pre-hospital administration of activated carbon in childhood and adult poisoning” το οποίο έγινε στο Zeist της Ολλανδίας,στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008
  Συμμετείχε η κ Καλώστου

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  Μαθήματα στους 6ετής φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια εκπαίδευσης των φοιτητών στην Παιδιατρική , έγιναν από την κ. Νέου Πολυξένη.
  Μαθήματα στους φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια μαθήματος Ατυχήματα-Δηλητηριάσεις έγιναν από την κ. Π. Νέου.
  Μαθήματα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής στο μάθημα Φαρμακολογία. έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Ομιλίες στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς κατόπιν συμφωνίας και προγραμματισμού με την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:
  Εκπαίδευση γονέων βρεφών και νηπίων για πρόληψη των δηλητηριάσεων μέσα στο σπίτι. Στους Δήμους Δυτικής Αττικής (Περιστέρι, Καματερό ,Ζεφύρι, Ασπρόπυργο, Μενίδι, Αγ. Ανάργυροι, Ελευσίνα, Άνω Λιόσια, Αιγάλεω, Χαϊδάρι
  Εκπαίδευση Διδασκάλων Δημοτικών Σχολείων για πρόληψη δηλητηριάσεων στην παιδική ηλικία .
  Εκπαίδευση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΕ) Πειραιά στα πλαίσια μαθημάτων για πρώτες βοήθειες
  Εκπαίδευση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΣ (βοηθοί φαρμακοποιού)
  Στο σύλλογο εθελοντών Σαμαριτών του Ευθρού Σταυρού
  Στη σχολή του Ερυθρού Σταυρού
  Σε ΚΑΠΗ με θέμα δηλητηριάσεις στην τρίτη ηλικία

  Έγιναν από τις Επισκέπτριες Υγείας του τμήματος κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ.Τουλουπάκη Βασιλική.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Δηλητηρίαση με lamp oil ή άλλο φωτιστικό έλαιο ή προσάναμμα σε υγρή μορφή. Αναφορική μελετη 6 μηνων (9ος/07-2ος/08)
  Καλώστου Α., Ρηγακός Γ., Ζωνιου Σ., Τουλουπάκη Β., Σοφιδιώτου Β., Παπαθανασίου Β., Νεού Π.
  46 ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα 13-15 Ιουνίου 2008

  Kατάποση δισκοειδών μπαταριών από παιδιά
  Σοφιδιώτου Β., Φουντάς Κ., Τσαμαδού Α., Ρηγάκος Γ., Καλώστου Α., Παπαθανασιου Β.,Νέου Π.
  46 ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα 13-15 Ιουνίου 2008

  Multicentre Data Collection on Paraquat Poisoning in Europe
  Gutscher K. , Rato F., Esteban M., Neou P. , Kupferchmidf H.
  Swiss Toxicological Information Centre, Centro de informaca Antivenoms, Instituto National de Emegience Medica, Portugal, Servicio de informatio in Toxicologica Madrid Spain ,Poison Information Center Athens Greece.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  Multicentre Data Collection on Paraquat Poisoning in Europe
  Gutscher K. , Rato F., Esteban M., Neou P. , Kupferchmidf H.
  Swiss Toxicological Information Centre, Centro de informaca Antivenoms, Instituto National de Emegience Medica, Portugal, Servicio de informatio in Toxicologica Madrid Spain ,Poison Information Center Athens Greece.

  Clin. Toxicology (2008) V (abst of EAPCCT) p

  Επιστημονικό έργο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 2007

  Κυκλοφορία Επιστημονικού βιβλίου
  Κλινική Τοξικολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση Δηλητηριάσεων.
  Πολυξένη Νέου
  Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης Copyright 2007 ISBN: 960-399-513-4

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :

  Το XXVII Παγκόσμιο Συνέδριο Κέντρων Δηλητηριάσεων και Κλινικών Τοξικολόγων, έγινε τον Μάιο του 2007 στην Αθήνα.

  Ενεργός συμμετοχή σαν τοπική Οργανωτική Επιτροπή, Neou P. Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηρι και Constantinos Maravelias,Αναπληρωτής Καθηγητής Τοξικολογίας του Παν. Αθηνών.
  Αναφορά στο πρόγραμμα του συνεδρίου για τη σημαντική μας προσφορά στο συνέδριο σαν Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

  Παρουσίαση διάλεξης (Key note lecture) με θέμα : Quality assurance of Poisons Centre work . Perspective from Greece. Neou P.

  Καθολική συμμετοχή του τμήματος στο

  1.XXVII International Congress of European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists, Athens, Greece. 1-4 May 2007.

  2. 25th International Congress of Pediatrics
  Athens, Greece August 2007. Athens, Greece.
  Συμμετείχαν : E. Gioka, A.Kalostoy

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  Μαθήματα στους 6ετής φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια εκπαίδευσης των φοιτητών στην Παιδιατρική , έγιναν από την κ. Νέου Πολυξένη.
  Μαθήματα στους φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Παιδικές Δηλητηριάσεις.
  Στα πλαίσια μαθήματος Ατυχήματα-Δηλητηριάσεις έγιναν από την κ. Π. Νέου.
  Μαθήματα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής στο μάθημα Φαρμακολογία. έγιναν από την κ. Π. Νέου
  Μάιος- Ιούνιος 2007 Δεκαπενθήμερη εκπαίδευση 2 ιατρών Διευθυντών ΤΕΠ και 2 νοσηλευτριών του Νοσοκομείου Λευκωσίας Κύπρου ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, με σκοπό την έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Κύπρο.
  Εκπαίδευση γονέων βρεφών και νηπίων για πρόληψη των δηλητηριάσεων μέσα στο σπίτι.
  Εκπαίδευση Διδασκάλων Δημοτικών Σχολείων για πρόληψη δηλητηριάσεων στην παιδική ηλικία .
  Εκπαίδευση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΕ) Πειραιά στα πλαίσια μαθημάτων για πρώτες βοήθειες
  Έγιναν από τις Επισκέπτριες Υγείας του τμήματος κ. Ζώνιου Σπυριδούλα και κ.Τουλουπάκη Βασιλική.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  A) στοXXVII International Congress of European Assoiation of Poisons Centers and Clinical Toxicologists 1-4 May 2007, Athens, Greece.

  1. Quality assurance in Poisons Centre work: Perspective from Greece
  Neou P, Poison Center , Children’s Hospital “ P&A Kyriakoy “

  2. Mass Poisoning by Datura Stramonium
  Sofidiotou V., Kalostou A., Tsamadou A., Mila M., Sinapidis D., Neou P

  3. Availiability of Adidotes and sufficiency of their deposits in Greek Hospitals.
  Papathanasiou V., Fountas C., Gioka E., Tsamadou A., Neou P.

  4.Availiability of psychotropic medicines and agrochemicals in patients with suicidal attempts during an investigation period of six months.
  Gioka E, Fountas C, Sinapidis D, Touloupaki V, Papathanasiou V, Kalostou A, Neou P.

  5.A case of lead poisoning in a yong couple of indian immigrants.
  Sinapidis D, Gioka E, Fountas C, Nela E, Maravelias C, Neou P.

  6.Factors affecting the rising of paracetamol levels in children.
  Mila M, Kalostou A, Papathanasiou V, Tsamadou A, Sofidiotou V, Neou P.

  7.Emergency Toxicology laboratory Service. Experience of Greek Poison Information Service
  Tsamadou A, Papathanasiou V ,Sofidiotou V, Gioka E, Mila M, Fountas C,

  8.Incidence and outcome of intoxication with Tricyclic or newer Antidepressants in suicidal attempts.
  Kalostou A, Gioka E, Sofidiotou V, Touloupaki V, Mila M, Fountas C,

  B) στο 25th International Congress of Pediatrics August 25-30, 2007 Athens, Greece.

  9.Suicide attempts in childhood and adolescence during a period of six months.
  Eleana Gioka , Athina Tsamadou , Angeliki Kalostou, Vasiliki Papathanasiou , Vasiliki Touloupaki ,Polyxene Neou

  10.Factors affecting the rising of paracetamole levels in children
  Maria Mila , Angeliki Kalostou ,Vasiliki Sofidiotou , Athina Tsamadou ,Eleana Gioka Polyxene Neou

  11.Paraquat intoxication in children: Favorable outcome after multilateral urgent therapy. Ten years data.
  Eleana Gioka , Maria Mila , Athina Tsamadou ,Demetrios Sinapidis ,Constantine Stefanidis , Polyxene Neou

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. Quality assurance in Poisons Centre work: Perspective from Greece
  Neou P, Poison Center , Children’s Hospital “ P&A Kyriakoy “
  Clin. Toxicology (2007) V 45 (abst of EAPCCT) p 355

  2.Mass Poisoning by Datura Stramonium
  Sofidiotou V., Kalostou A., Tsamadou A., Mila M., Sinapidis D., Neou P
  Clin. Toxicology (2007) V 45 p 344

  3.Availability of antidotes and sufficiency of their deposits in Greek Hospitals.
  Papathanasiou V., Fountas K., Gioka E., Tsamadou A., Neou P
  Clin. Toxicology (2007) V 45 (abst of EAPCCT) 345-346

  4. Availability of psychotropic medicines and agrochemicals in patients with suicidal attempts during an investigation period of six months.
  Gioka E., Fountas K., Sinapidis D., Touloupaki V., Papathanasiou V., Kalostou A.,Neou P
  Clin. Toxicology (2007) V 45 (abst of EAPCCT) p 379

  5. Emergency Toxicology laboratory Service. Experience of Greek
  Poison Information service
  Tsamadou A, Papathanasiou V ,Sofidiotou V, Gioka E, Mila M, Fountas C,
  Clin. Toxicology (2007) V 45 (abst of EAPCCT) p