Γναθοχειρουργική Κλινική Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-odontiatrikhΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Σε αυτό το τμήμα του Νοσοκομείου πραγματοποιούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:
• Oδοντοφατνιακές επεμβάσεις
• Ανοιχτή και κλειστή ανάταξη καταγμάτων άνω και κάτω γνάθων
• Επεμβάσεις συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών των γνάθων και της κροταφογναθικής αρθρώσεως
• Βιοψία και αφαίρεση παθολογικών στοματικών και οδοντιατρικών ιστών