Φωτογραφίες

Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ    Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ   Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

 


Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Aimodosia_3183

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»   «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο Ημέρας “ΕΘΜΑ” για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό)

Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό)Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό)Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό) ETHMA-AGLAIA-KYRIAKOY-AYTISTIKA (13)Κέντρο Ημέρας "ΕΘΜΑ" για αυτιστικά άτομα (Π.Ψυχικό)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (5)AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (4)AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (2)AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (1) AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (3)   AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-PERIFERIAKO-MESOGEION (6)

 

 

 

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5ου Το.Ψ.Υ.Π.Ε. – Αθηνών

DSC_0074 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0093

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Α κ' Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Α κ' Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Α κ' Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Α κ' Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ