Αποστολή

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Η αποστολή του Νοσοκομείου είναι:

  •  Η παροχή, στα πλαίσια της λειτουργίας του, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 14 ετών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση των οικογενειών τους, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  •  Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας

  •  Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης και συνεχούς εκπαίδευσης ιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των λειτουργών των άλλων κλάδων Υγείας