Εβδομαδιαία Εφημερία
Mon
ΔΕΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
Tue
08:00 - 24:00
Wed
00:00 - 08:00
Thu
08:00 - 24:00
Fri
00:00 - 08:00
Sat
08:00 - 24:00
Sun
00:00 - 08:00
213 2009000
info@aglaiakyriakou.gr
  • “Είμαστε υπηρέτες του δημόσιου συμφέροντος. Χρέος μας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε ΟΛΑ τα παιδιά αδιακρίτως με ευαισθησία, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ευγένεια. Το χρέος μας αυτό όποιες κι αν είναι οι ελλείψεις ή οι ατέλειές μας δε συμβιβάζεται. Αναγνωρίζουμε ότι στο έργο μας αρωγοί εκτός από την πολιτεία είναι οι εθελοντές, χορηγοί, δωρητές του Νοσοκομείου προς τους οποίους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Οι παρατηρήσεις, η έκφραση δυσαρέσκειας, τα παράπονα και οι προτάσεις των πολιτών συμβάλλουν στη βελτίωσή μας και είναι ευπρόσδεκτα. Στο νοσοκομείο λειτουργεί Γραφείο Επικοινωνίας με τον πολίτη για το σκοπό αυτό και αποτελεί άμεση ευθύνη της Διοίκησης η ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.”

    Ο Πρόεδρος

    Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
    by
  • ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝΤο κέντρο δηλητηριάσεων είναι τμήμα του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» και έχει ιδρυθεί από τον Καθηγητή της ΒΠΠΚ κ. Κ. Παπαδάτο με Διευθυντή τον Αμ. Επίκουρο Καθηγητή κ. Π. Βλάχο το 1975. Το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας και της Κύπρου με σκοπό την παροχή πληροφοριών για αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό. Μέσος όρος πραγματικών περιστατικών που αντιμετωπίζονται κατ” έτος: 35.000

    by
<
>
ΝοσηλείαΝοσηλεία

Νοσηλεία

Εξωτερικά ιατρείαΕξωτερικά ιατρεία

Εξωτερικά ιατρεία

ΕπισκεπτήριοΕπισκεπτήριο

Επισκεπτήριο

Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 2 (2η ΕΙΣΟΔΟΣ).

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.    

Posted:

Αναστολή συνέχισης του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Με την υπ΄αρίθμ. 12/18-12-2020 (θέμα 1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε :

Η αναστολή συνέχισης του  Διεθνούς ανοικτού  διαγωνισμού, που διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Παροχή Υπηρεσιών  Καθαριότητας του  Κεντρικού Νοσοκομείου των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9),  μέχρι την έκδοση αποφάσεων της ΑΕΠΠ επί προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών α)ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT A.E. και β) 3G- FACILITIES SERVICES A.E., που εξετάζονται στις 13-1-2020 και 15-1-2020, αντίστοιχα.

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω επιδημίας COVID 19, στην Περιφέρεια Αττικής

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδ. ΟΠΣ: 5070144

 

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με προσωπικό σαράντα (40) επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προ συμπτωματικούς ή και α συμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο  Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας δικαιούχος είναι το Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Posted:

Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση-Εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής Παιδιατρικής Μονάδας στον 2ο όροφο της πτέρυγας Β΄ του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού και Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση-Εκσυγχρονισμός της Α΄ & Β΄ Ορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας στον 4ο όροφο της πτέρυγας Β΄-Δ΄ του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

« Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, πρωινό ή απογευματινό,  μπορούν να επικοινωνούν στο 801-801- 1535 από σταθερό ή στο 210-611-2335 από κινητό, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.1535.gr , όπου μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα μετακίνησής τους, και στην συνέχεια, αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ,  θα προχωρήσει στην αποστολή sms /email ,με τα στοιχεία του ραντεβού, στο κινητό/email που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την διαδικασία δέσμευσης του ραντεβού.

        Να τονίσουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά εκείνες τις περιπτώσεις των πολιτών όπου απαιτείται μετακίνηση σε διαφορετικούς νομούς.»

Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή Μολυσματικών και Τοξικών Αποβλήτων» (CPV: 90524000-6)

Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr., για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή Μολυσματικών και Τοξικών
Αποβλήτων» (CPV: 90524000-6), προσυπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), από το ΠΠΥΥ 2020 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα έτος με δικαίωμα
δίμηνης παράτασης , για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

 

 

Διακήρυξη.

Διεθνής Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., για ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κεντρικού Νοσοκομείου των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9)

«Διεθνής Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., για ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κεντρικού Νοσοκομείου των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.365.417,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από το ΠΠΥΥ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και τη σύναψη σύμβασης ενός έτους με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Διακήρυξη.

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου"

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας σε συνεργασία με το Ενδοκρινολογικό-Αύξησης & Ανάπτυξης Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”, διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου», στις 30-31 Οκτωβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Titania, Αθήνα.

Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση θα συμμετέχουν έγκριτοι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις στην Παιδική Παχυσαρκία και στην Παιδοενδοκρινολογία.

Η παρακολούθηση του Συμποσίου θα γίνει με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Για την δωρεάν εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμποσίου https://afea.eventsair.com/5o/reg/Site/Register

Το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου μπορείτε να δείτε εδώ.