Εβδομαδιαία Εφημερία
Mon
08:00 - 24:00
Tue
00:00 - 08:00
Wed
08:00 - 24:00
Thu
00:00 - 08:00
Fri
08:00 - 24:00
Sat
00:00 - 08:00
Sun
08:00 - 24:00
213 2009000
info@aglaiakyriakou.gr
 • “Είμαστε υπηρέτες του δημόσιου συμφέροντος. Χρέος μας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε ΟΛΑ τα παιδιά αδιακρίτως με ευαισθησία, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ευγένεια. Το χρέος μας αυτό όποιες κι αν είναι οι ελλείψεις ή οι ατέλειές μας δε συμβιβάζεται. Αναγνωρίζουμε ότι στο έργο μας αρωγοί εκτός από την πολιτεία είναι οι εθελοντές, χορηγοί, δωρητές του Νοσοκομείου προς τους οποίους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Οι παρατηρήσεις, η έκφραση δυσαρέσκειας, τα παράπονα και οι προτάσεις των πολιτών συμβάλλουν στη βελτίωσή μας και είναι ευπρόσδεκτα. Στο νοσοκομείο λειτουργεί Γραφείο Επικοινωνίας με τον πολίτη για το σκοπό αυτό και αποτελεί άμεση ευθύνη της Διοίκησης η ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.”

  Ο Πρόεδρος

  Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
  by
 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝΤο κέντρο δηλητηριάσεων είναι τμήμα του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» και έχει ιδρυθεί από τον Καθηγητή της ΒΠΠΚ κ. Κ. Παπαδάτο με Διευθυντή τον Αμ. Επίκουρο Καθηγητή κ. Π. Βλάχο το 1975. Το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας και της Κύπρου με σκοπό την παροχή πληροφοριών για αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό. Μέσος όρος πραγματικών περιστατικών που αντιμετωπίζονται κατ” έτος: 35.000

  by
<
>
ΝοσηλείαΝοσηλεία

Νοσηλεία

Εξωτερικά ιατρείαΕξωτερικά ιατρεία

Εξωτερικά ιατρεία

ΕπισκεπτήριοΕπισκεπτήριο

Επισκεπτήριο

Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Author Archives: Μάνος Λελεκάκης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (2 -4 ετών) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Πε. Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Θ.Μ.Α.)
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 91 – ΨΥΧΙΚΟ 15452
ΤΗΛ./ FAX : 2106728181, 2106728182
e-mail : autismos@aglaiakyriakou.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (2-4 ετών)
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Επικοινωνία με την κοινωνική λειτουργό Νικολαίδου Μαρία για την λήψη intake. , Δευτέρα – Παρασκευή , ώρα 8.30 – 13.30 , τηλ. 210 6728181 – 2
  e mail : autismos@aglaiakyriakou.gr
 • Ερωτηματολόγιο γονέων και 1η συνάντηση με την οικογένεια
 • Αξιολόγηση του παιδιού από την διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα
Πληροφορίες : Νικολαίδου Μαρία , τηλ. 210 6728181 – 2

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

«Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων:
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοαναισθησιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Α΄ Παιδιατρικό τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με εμπειρία στην Παιδογαστρεντερολογία, για την Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
 4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την Μ.Ε.Ν.Ν.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
 5. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ (με εμπειρία σε παιδιατρικά νοσοκομεία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
 6. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοοφθαλμολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Μελέτη Ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», σε συνέχεια της 4/14-03-2019 (Θέμα 39) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του , με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Σωματείου «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού»Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η μελέτη του έργου «Ανακαίνιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας» στον 5ο όροφο της Α΄πτέρυγας, εκπονηθείσα από ιδιώτη μελετητή.
Έχοντας υπόψη το τροποποιημένο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 , η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται :

 1. Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»
 2. Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί της μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (ΣΟΧ)

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 11257/25.08.2018 (ΣΟΧ 1/2017) ανακοίνωσης του Νοσοκομείου, η υπηρεσία μας προβαίνει στην ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας.

Κατά των Πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Ταχ. Δ/νση: Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e – παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το πρακτικό εδώ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

3ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου»

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας διοργανώνει το 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου», στις , στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα

Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση θα συμμετέχουν έγκριτοι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις στην Παιδική Παχυσαρκία και στην Παιδοενδοκρινολογία

Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου

32ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
32ο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων:

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (για το ΩΡΛ Τμήμα του νοσοκομείου) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
2. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με εμπειρία στα παιδιατρικά τμήματα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
3. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

Οριστικός Πινάκας Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
“ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
Ν.Π.Δ.Δ.
——————

Αθήνα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία δεν έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση υποψηφίου, για την κάλυψη των θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι/ες Διανομής Γευμάτων), που αφορούσε την υπ΄αριθμ. (ΣΟΧ 1/2017) ανακοίνωση του Νοσοκομείου, η υπηρεσία μας προβαίνει στην ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι/ες, Διανομής Γευμάτων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ