Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

«Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων:
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοαναισθησιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
  2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Α΄ Παιδιατρικό τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
  3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με εμπειρία στην Παιδογαστρεντερολογία, για την Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
  4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την Μ.Ε.Ν.Ν.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
  5. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ (με εμπειρία σε παιδιατρικά νοσοκομεία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
  6. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδοοφθαλμολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>