Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων:

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (για το ΩΡΛ Τμήμα του νοσοκομείου) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
2. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με εμπειρία στα παιδιατρικά τμήματα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
3. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>