ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

12-18 Νοεμβρίου 2018
Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης
για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών
Σας καλούμε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου
1μ.μ. στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>