ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΥ)

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) θα λειτουργεί προσωρινά αρχής γενομένης από την 06/12/2021 σε χώρο όπου εδράζεται η Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική στον -1 όροφο της Ε’ Πτέρυγας, στο Κεντρικό Νοσοκομείο (Θηβών 1 και Λεβαδείας , 11527 Αθήνα). Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2107710824, 8001180015 και ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 13:00 .

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, [β] πιστοποιητικού νόσησης , [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID 19 (PCR ή rapidtest). Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>