Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση-Εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής Παιδιατρικής Μονάδας στον 2ο όροφο της πτέρυγας Β΄ του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού και Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση-Εκσυγχρονισμός της Α΄ & Β΄ Ορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας στον 4ο όροφο της πτέρυγας Β΄-Δ΄ του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>