ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

« Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, πρωινό ή απογευματινό,  μπορούν να επικοινωνούν στο 801-801- 1535 από σταθερό ή στο 210-611-2335 από κινητό, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.1535.gr , όπου μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα μετακίνησής τους, και στην συνέχεια, αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ,  θα προχωρήσει στην αποστολή sms /email ,με τα στοιχεία του ραντεβού, στο κινητό/email που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την διαδικασία δέσμευσης του ραντεβού.

        Να τονίσουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά εκείνες τις περιπτώσεις των πολιτών όπου απαιτείται μετακίνηση σε διαφορετικούς νομούς.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>