ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αναστέλλονται, μέχρι νεωτέρας, τα πρωινά τακτικά ραντεβού των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»,

βάσει της 12282 /15-3-2020 απόφασης της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>