Λειτουργία Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

Στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. &.Α. Κυριακού”, εγκρίθηκε  η σύσταση   Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, στον Χειρουργικό τομέα  με την υπ αριθμό 3  1/2/2018, Θέμα 3 απόφαση του Δ. Σ.

Η επιτυχία και η εξέλιξη της εν λογω Μονάδας οφείλεται στην πρωτοβουλία και άψογη συνεργασία των Παιδοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου μας (Διευθυντές κκ Γ. Πετούσης και Α. Πασσαλίδης),  με τον Αναπληρωτή  Καθηγητής της Β. Χ΄ του Πανεπιστήμιου Αθηνών του Λαϊκού  Νοσοκομείου κ. Ευστάθιο Αντωνίου και  τον  Καθηγητή του Αρεταιείου Νοσοκομείου κ. Ανδρέα Πολυδώρου. Η άψογη αυτή συνεργασία βέβαια ολοκληρώθηκε με τους ιατρούς του Αναισθησιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π &Α Κυριακού’, καθώς και τους ιατρούς της ΜΕΘ και του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου. Σημαντική είναι η προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των τμημάτων του νοσοκομείου, σε αυτή την προσπάθεια.

 

Κατά το διάστημα 15-7-2009 έως 3-10-2018 χειρουργήθηκαν  μόνον από τον κ. Αντωνίου περισσότερα από 60 παιδιά  από τα δυο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας  και από όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκ των οποίων τα ογκολογικά περιστατικά νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΔΑ».

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι η  δημιουργία αυτής της Μονάδας και η περαιτέρω λειτουργία της ωφελεί το ελληνικό δημόσιο,  για τον λόγο ότι  η νοσηλεία κάθε περιστατικού στο εξωτερικό κοστίζει από 60.000 έως 100.000 Ευρώ.

Σημειωτέον, ότι διακεκριμένα κέντρα του εξωτερικού αρνήθηκαν να αναλάβουν κάποια από αυτά  τα περιστατικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν στην χώρα μας με απόλυτη επιτυχία,  με μηδενική θνησιμότητα,  εξασφαλίζοντας υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης.

 

Η ως άνω Μονάδα του Νοσοκομείου μας, με την γνώση και εμπειρία όλης της ομάδας και την επισημοποίηση της από τον Χειρουργικό Τομέα, αποτελεί πια Κέντρο Αναφοράς για περιστατικά Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, για όλη την Ελλάδα, αλλά και για γείτονες χώρες.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης νέων συναδέλφων, καθώς και ερεθίσματα σε αυτούς να σχοληθούν με το ως άνω αντικείμενο, τόσο κλινικά, όσο και ερευνητικά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές παρουσιάσεις σε συνέδρια με τα ως άνω περιστατικά, δημοσιεύσεις άρθρων και μία Διδακτορική Διατριβή είναι σε εξέλιξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>