ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Πε. Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Θ.Μ.Α.)
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 91 – ΨΥΧΙΚΟ 15452
ΤΗΛ./ FAX : 2106728181, 2106728182
e-mail : autismos@aglaiakyriakou.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 19

ΕΘΜΑ | Νοσοκομείο Παίδων
Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών ( Ε.Θ.Μ.Α. ) – Παιδιών με Διάχυτες
Αναπτυξιακές Διαταραχές,
Ε.Θ.Μ.Α – Αυτισμός – Άσπεργκερ Ελλάς – Autism Hellas
autismhellas.gr/ethma/

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  1. Επικοινωνία με την κοινωνική λειτουργό Νικολαίδου Μαρία για την λήψη intake. , Δευτέρα – Παρασκευή , ώρα 8.30 – 13.30 , τηλ. 210 6728181 – 2
    e mail : autismos@aglaiakyriakou.gr
  2. Ερωτηματολόγιο γονέων και 1η συνάντηση με την οικογένεια
  3. Αξιολόγηση του παιδιού από την διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα

Πληροφορίες : Νικολαίδου Μαρία , τηλ. 210 6728181 – 2

Ερωτηματολόγιο γονέων
Οργάνωση και λειτουργία της Ε.Θ.Μ.Α / στοιχεία για ενημέρωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>