Το μάθημα σήμερα 17/5/2016 του Ενδοκρινολογικού Τμήματος δεν θα πραγματοποιηθεί

Το μάθημα σήμερα 17/5/2016, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας,δεν θα πραγματοποιηθεί. Το πρόγραμμα για το υπόλοιπο διάστημα διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω link
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σας ευχαριστώ
Φ Καραχάλιου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>