Το μάθημα της 12/1/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί εκ του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Νοσοκομείου

Το μάθημα της 12/1/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του ομιλητή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>