ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-2015 Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Νοσ. Π.& Αγλαΐα Κυριακού

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου Π& ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, κάθε Τρίτη 13:00 με 15:00.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και ψυχικής
υγείας . Τηλ. Επικοινωνίας: 2132009402
Συντονίστρια διευθύντρια: Καραγιάννη Σταυρούλα: παιδοψυχίατρος,
συντονίστρια διευθύντρια Ε.Σ.Υ Παιδοψυχιατρικού τμήματος Νοσ. Π& ΑΓΛΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος προγράμματος: Χαραλαμπίδου Ειρήνη,
παιδοψυχίατρος, Διευθ. Ε.Σ.Υ , ΝΟΣ. Π&ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>