Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Τμημάτων, Μονάδων, Ιατρείων, Εργαστηρίων, Χειρουργείων του Νοσοκομείου κατά τη θερινή περίοδο 2021

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των κατωτέρω  Τμημάτων, Μονάδων, Ιατρείων, Εργαστηρίων, Χειρουργείων, σύμφωνα με τα αιτήματα των  Προσωρινών Προϊσταμένων και Επιστημονικά Υπευθύνων των Τμημάτων, δεδομένου ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία του Νοσοκομείου και παράλληλα είθισται τα εν λόγω Τμήματα να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους την συγκεκριμένη περίοδο κάθε χρόνο, ως ακολούθως:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Ιατρείο Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. από την Τρίτη 10-08-2021 έως και την Παρασκευή 20-08-2021,
- Τακτικό Ιατρείο Νευρολογικού Τμήματος, από 02-08-2021 έως και 27-08-2021,
- Τακτικά Ιατρεία (πρωϊνά & απογευματινά)  Νεφρολογικού Τμήματος από Δευτέρα 02-08-2021 έως Τετάρτη 25-08-2021. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρικά νοσήματα και τα επείγοντα περιστατικά, θα εξυπηρετούνται κανονικά.
 
Α. Τακτικά ιατρεία Α΄ Παιδιατρικού Τμήματος :
 
-   Διαβητολογικό Κέντρο
27-07-21, 29-07-2021, 30-07-2021, 03-08-2021, 05-08-2021, 06-08-2021

-    Ιατρείο Αύξησης & Παιδοενδοκρινολογίας
21-07-2021 και από 02-08-2021 έως 18-08-2021

-    Παιδογαστρεντερολογικό Ιατρείο
06-07-2021, 27-07-2021, 03-08-2021, 10-08-2021,
17-08-2021, 24-08-2021, 31-08-2021

Β. Τακτικό  Παιδιατρικό Ιατρείο του Παραρτήματος Καλλιθέας για δέκα (10)
ημέρες από 06-08-2021 έως 18-08-2021

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
– Χειρουργεία : Δεν θα πραγματοποιούνται τακτικά χειρουργεία (Λίστα Χειρουργείου) από Τρίτη 26-07-2021 έως και Παρασκευή 27-08-2021. Κατά το διάστημα αυτό, θα λειτουργούν δύο χειρουργικές αίθουσες για έκτακτα περιστατικά και θα καλύπτονται το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα και τα Ογκολογικά περιστατικά του Νοσοκομείου,
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Ορμονολογικό Εργαστήριο : από Κυριακή 01-08-2021 έως και Τρίτη 31-08-2021,
- Μικροβιολογικό Εργαστήριο Παραρτήματος Καλλιθέας : από Δευτέρα 03/08/2020 έως Παρασκευή 28/08/2020
 

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

- Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων (ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.) : από
Δευτέρα 16 Αυγούστου έως και Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

- Κέντρο Ημέρας Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α.) :
από 26-07-2021 έως 27-08-2021 και

- Ιατρείου Αυτισμού ΕΘΜΑ : από 15-07-2021 έως 30-07-2021 και από 11-08-
2021 έως 18-08-2021

-  Λειτουργία της Ε.Θ.Μ.Α. από 26-07-2021 έως 30-07-2021 και από 11-08-2021
έως και 18-08-2021, οπότε δεν θα λειτουργούν το Πρόγραμμα ημερήσιας
Νοσηλείας και το Εξωτερικό Ιατρείο αυτισμού.

- Κέντρο Ημέρας για το παιδί «Το Λιθαράκι» :

α) Ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα  από 15-07-2021 έως 02-09-2021

β) Λοιπές λειτουργίες Κέντρου Ημέρας για δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες, χωρίς προσωπικό ασφαλείας, ήτοι από 06/08/2021 έως και 24/08/2021. Διευκρινίζεται ότι από 15-07-2021 έως 06-08-2021 και από 25-08-2021 έως 02-09-2021, θα γίνονται οι αξιολογήσεις των νέων αιτημάτων, η προετοιμασία παιδιών και των οικογενειών τους για την ένταξη τη  επόμενη χρονιά, η συμβουλευτική γονέων, επισκέψεις κατ’ οίκον στα ενταγμένα παιδιά, η επίλυση εκκρεμοτήτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>