Προκήρυξη ΣΟΧ1Α/2019, για σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης του Νοσοκομείου μας

Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ1Α/2019 για σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης του Νοσοκομείου μας και των παραρτημάτων του.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση: Mεσογείων 24 (5ος όροφος Τμήμα Γραμματείας) Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, από 11/10/2019 έως και 21/10/2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.:

213 2009827, 213 2009826, 213 2009824.

 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1Α/2019

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>