Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 για σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και εστίασης του Νοσοκομείου μας

To Noσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 για σύναμη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και εστίασης του Νοσοκομείου μας. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση: Mεσογείων 24 (5oς όροφος), από 27/09/2017 έως και 06/10/2017.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2017

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>