Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη γονέων με πρόωρα νεογνά - βρέφη

Αθήνα, 23/03/2022

Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη γονέων με πρόωρα νεογνά – βρέφη

Με ιδιαίτερη χαρά, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του προς την κοινωνία, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΑμΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και το Ερευνητικό «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – Μητρικός Θηλασμός» του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στον κρίσιμο τομέα της υποστήριξης των γονέων με πρόωρα νεογνά/βρέφη. Σκοπός της σύμπραξης αυτών των φορέων είναι η βελτιστοποίηση της φροντίδας υγείας των πρόωρων νεογνών και η υποστήριξη των αναγκών των γονέων τους, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους γονείς πρόωρων νεογνών που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο.

Διαχρονικά, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» είναι προσανατολισμένο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, με γνώμονα την τεκμηριωμένη και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας, που ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες υγειονομικές ανάγκες των ληπτών της. Την κρισιμότητα του τομέα υποστήριξης των γονέων με πρόωρα νεογνά/ βρέφη υποδηλώνει η αύξηση του ποσοστού των πρόωρων τοκετών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (1 στις 10 γεννήσεις), οι οποίοι αποτελούν κύρια αιτία αύξησης της νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προωρότητα αποτελεί για τους γονείς σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα για την ψυχική τους υγεία, εντείνοντας τις ανάγκες τους για παροχή συμβουλευτικής αναφορικά με τη σίτιση και τη φροντίδα του πρόωρου νεογνού αλλά και την ψυχολογική υποστήριξή τους. Επομένως, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», και ειδικά η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καταβάλουν ειδική μέριμνα για τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες για την υποστήριξη των γονέων τους.

Μέσα από αυτή την καινοτόμο σύμπραξη του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» με τη ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», στο ειδικό αντικείμενο της οποίας βρίσκεται η ψυχολογική υποστήριξη νέων γονέων, και το Ερευνητικό «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – Μητρικός Θηλασμός», το οποίο παρέχει στη Φαιναρέτη την αναγκαία υποστήριξη, με τη συνδρομή των εξειδικευμένων μαιών του, δύναται να επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο ο επιδιωκόμενος σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας με:

• Την παροχή Δωρεάν μαιευτικής συμβουλευτικής για τον μητρικό θηλασμό στις μητέρες των προώρων της ΜΕΝΝ (από εξειδικευμένες μαίες της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης της «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ» και τη συνδρομή εξειδικευμένων μαιών (μελών ΔΕΠ κ.α.) του Ερευνητικού Εργαστηρίου)
• Την παροχή Δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης στους γονείς, των προώρων της ΜΕΝΝ (από εξειδικευμένους ψυχολόγους της Τηλεφωνικής Γραμμής της «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ»)
• Τον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών δράσεων από κοινού (στο πεδίο της μαιευτικής φροντίδας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης)
• Την ανάληψη από κοινού εγχειρημάτων και δράσεων για την κοινωνία, με στόχο την προαγωγή της υγείας των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους

Την υλοποίηση της παρούσας συνεργασίας αναλαμβάνουν από πλευράς Νοσοκομείου η κα Μαρία Γέραλη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», από πλευράς «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ» και Ερευνητικού Εργαστηρίου η κα Μαρία Δάγλα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑμΚΕ Φαιναρέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής ΠΑ.Δ.Α και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, θα παραμένουν πάντα ευαισθητοποιημένοι στην βέλτιστη ανταπόκριση των υγειονομικών αναγκών του παιδιατρικού πληθυσμού και των οικογενειών τους, με ετοιμότητα στην ανάληψη κάθε συνεργατικής πρωτοβουλίας που θα αξιοποιεί την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία και θα προωθεί την εξωστρέφεια του Οργανισμού στην κοινωνία.

Photo1 Photo2 Photo3 Photo4 Photo5 Photo6

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>