Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από  01.05.22 έως  15.05.22

Έκτακτα χειρουργεία από  16.04.22 έως  30.04.22

Έκτακτα χειρουργεία από  01.04.22 έως  15.04.22

Έκτακτα χειρουργεία από  16.03.22 έως  31.03.22

Έκτακτα χειρουργεία από  01.03.22 έως  15.03.22

Έκτακτα χειρουργεία από 16.02.22 έως 28.02.22

Έκτακτα χειρουργεία από 01.02.22 έως 15.02.22

Έκτακτα χειρουργεία από  16.01.21 έως  31.01.21

Έκτακτα χειρουργεία από 01.01.21 έως  15.01.21

Έκτακτα χειρουργεία από 16.12.21 έως 31.12.21

Έκτακτα χειρουργεία από 1.12.21 έως 15.12.21

Έκτακτα χειρουργεία από 16.11.21 έως  30.11.21

Έκτακτα χειρουργεία από 01.11.21 έως 15.11.21

Έκτακτα χειρουργεία από 16.10.21 έως 31.10.21

Έκτακτα χειρουργεία από 01.10.21 έως 15.10.21

Έκτακτα χειρουργεία από 16.09.21 έως 30.09.21

Έκτακτα χειρουργεία από 01.09.21 έως 15.09.21

Έκτακτα χειρουργεία από 16.08.21 έως 31.08.21

Έκτακτα χειρουργεία από  01.08.21 έως  15.08.21

Έκτακτα χειρουργεία από  16.07.21 έως  31.07.21 

Έκτακτα χειρουργεία από  01.07.21 έως  15.07.21 

Έκτακτα χειρουργεία από 16.06.21 έως  30.06.21 

Έκτακτα χειρουργεία από 01.06.21 έως 15.06.21 

Έκτακτα χειρουργεία από 16.05.21 έως 31.05.21 

Έκτακτα χειρουργεία από 01.05.21 έως 15.05.21 

Έκτακτα χειρουργεία από  16-04-2021 έως  30-04-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 01-04-2021 έως 15-04-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  16-03-2021 έως  31-03-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  01-03-2021 έως  15-03-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  16-02-2021 έως  28-02-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  01-02-2021 έως  15-02-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 16-01-2021 έως  31-01-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 01-01-2021 έως 15-01-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 16-12-2020 έως 31-12-2020

 Έκτακτα χειρουργεία από 01-12-2020 έως 15-12-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-11-2020 έως 30-11-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-11-2020 έως 15-11-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-10-2020 έως 31-10-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-10-2020 έως 15-10-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-09-2020 έως 30-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-09-2020 έως 15-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-08-2020 έως 31-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-08-2020 έως 15-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-07-2020 έως 31-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-07-2020 έως 15-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-06-2020 έως 30-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-06-2020 έως 15-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-05-2020 έως 31-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-05-2020 έως 15-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-04-2020 έως 30-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-04-2020 έως 15-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-03-2020 έως 31-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-03-2020 έως 15-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία 16-02-2020 έως 29-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία 01-02-2020 έως 15-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-01-2020 έως 31-01-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 31-12-2019 έως 15-01-2020

 

 


Τακτικά Χειρουργεία

 

01/05/2022 -31/03/2023

Λίστα χειρουργείου από  01-05-2022 έως 31-03-2023

01/03/2022 -31/01/2023

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2022 έως 31-01-2023

01/07/2021- 31/07/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-07-2021 έως 31-07-2021

01/06/2021-30/06/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-06-2021 έως 30-06-2021

01/06/2021-30/06/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-06-2021 έως 30-06-2021

01/05/2021 – 31/05/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-05-2021 έως 31-05-2021

01/05/2021-31/05/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-05-2021 έως 31-05-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 – 30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

25/01/2021-12/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  25-01-2020 έως 12-02-2021

18/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  18-01-2020 έως 29-01-2021

11/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  11-01-2020 έως 29-01-2021

04/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  04-01-2020 έως 29-01-2021

28/12/2020-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  28-12-2020 έως 29-01-2021

21/12/2020-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  21-12-2020 έως 29-01-2021

14/12/2020-30/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  14-12-2020 έως 30-12-2020

07/12/2020-31/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  07-12-2020 έως 31-12-2020

30/11/2020-31/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  30-11-2020 έως 31-12-2020

23/11/2020-30/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  23-11-2020 εως 30-12-2020

16/11/2020-08/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  16-11-2020 εως 08-03-2021

01/11/2020-30/11/2020

Λίστα χειρουργείου από  01-11-2020 εως 30-11-2020

26/10/2020-30/11/2020

Λίστα χειρουργείου από  26-10-2020 εως 30-11-2020

01/10/2020-30/10/2020

Λίστα χειρουργείου από 01-10-2020 εως 30-10-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 03-02-2020 εως 28-02-2020

 - 03

Λίστα χειρουργείου από 06-01-2020 εως 03-04-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 30-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 23-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 16-12-2019 εως 28-02-2020

 - 31

Λίστα χειρουργείου από 09-12-2019 εως 31-01-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>