Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από 31-12-19 έως 15-01-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-12-19 έως 30-12-2019

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 30

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 30

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από 1 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από  έως 30

Έκτακτα χειρουργεία από 0 έως 

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 289

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 319

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

 


Τακτικά Χειρουργεία

 - 03
Λίστα χειρουργείου από 06-01-2020 εως 03-04-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 30-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 23-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 16-12-2019 εως 28-02-2020

 - 31
Λίστα χειρουργείου από 09-12-2019 εως 31-01-2020

 - 06
Λίστα χειρουργείου από 02-12-2019 εως 06-12-2019

 - 29
Λίστα χειρουργείου από 25-11-2019 εως 29-11-2019

 - 22
Λίστα χειρουργείου από 18-11-2019 εως 22-11-2019

 - 15
Λίστα χειρουργείου από 01-11-2019 εως 15-11-2019

 - 08
Λίστα χειρουργείου από 04-11-2019 εως 08-11-2019

 - 01
Λίστα χειρουργείου από 28-10-2019 εως 01-11-2019

 - 25
Λίστα χειρουργείου 21-10-2019 εως 25-10-2019

 - 18

Λίστα χειρουργείου 14 έως 18

 - 11
Λίστα χειρουργείου 07 έως 11

 - 04
Λίστα χειρουργείου 30 έως 04

 - 27
Λίστα χειρουργείου 23 έως 27

 - 20
Λίστα χειρουργείου 16 έως 20

 - 13
Λίστα χειρουργείου 09 έως 13

 - 06
Λίστα χειρουργείου 02 έως 06

 - 30
Λίστα χειρουργείου 26 έως 30

 - 19
Λίστα χειρουργείου 15 έως 19

 - 19
Λίστα χειρουργείου 08 έως 19

 - 12
Λίστα χειρουργείου 01 έως 12

 - 05
Λίστα χειρουργείου 24 έως 05

 - 28
Λίστα χειρουργείου 17 έως 28

 - 2
Λίστα χειρουργείου 1 έως 2

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 07
Λίστα χειρουργείου 27 έως 07

 - 31
Λίστα χειρουργείου 20 έως 31

 - 24
Λίστα χειρουργείου 13 έως 24

 - 10
Λίστα χειρουργείου 29 έως 10

 - 03
Λίστα χειρουργείου 22 έως 03

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 26
Λίστα χειρουργείου 08 έως 26

 - 26
Λίστα χειρουργείου 01 έως 26

 - 
Λίστα χειρουργείου 25 έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 22
Λίστα χειρουργείου 25 έως 22

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

21/01/2019 – 15/02/2019
Λίστα χειρουργείου 21/01/19 έως 15/02/19

14/01/2019 – 08/02/2019
Λίστα χειρουργείου 14/01/19 έως 08/02/19

07/01/2019 – 01/02/2019
Λίστα χειρουργείου 07/01/19 έως 01/02/19

 -
Λίστα χειρουργείου  έως 25

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>