Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 30

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από 1 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από  έως 30

Έκτακτα χειρουργεία από 0 έως 

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 289

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

Έκτακτα χειρουργεία από 16 έως 319

Έκτακτα χειρουργεία από 01 έως 159

 


Τακτικά Χειρουργεία

 - 18
Λίστα χειρουργείου 14 έως 18

 - 11
Λίστα χειρουργείου 07 έως 11

 - 04
Λίστα χειρουργείου 30 έως 04

 - 27
Λίστα χειρουργείου 23 έως 27

 - 20
Λίστα χειρουργείου 16 έως 20

 - 13
Λίστα χειρουργείου 09 έως 13

 - 06
Λίστα χειρουργείου 02 έως 06

 - 30
Λίστα χειρουργείου 26 έως 30

 - 19
Λίστα χειρουργείου 15 έως 19

 - 19
Λίστα χειρουργείου 08 έως 19

 - 12
Λίστα χειρουργείου 01 έως 12

 - 05
Λίστα χειρουργείου 24 έως 05

 - 28
Λίστα χειρουργείου 17 έως 28

 - 2
Λίστα χειρουργείου 1 έως 2

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 07
Λίστα χειρουργείου 27 έως 07

 - 31
Λίστα χειρουργείου 20 έως 31

 - 24
Λίστα χειρουργείου 13 έως 24

 - 10
Λίστα χειρουργείου 29 έως 10

 - 03
Λίστα χειρουργείου 22 έως 03

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 26
Λίστα χειρουργείου 08 έως 26

 - 26
Λίστα χειρουργείου 01 έως 26

 - 
Λίστα χειρουργείου 25 έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 22
Λίστα χειρουργείου 25 έως 22

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

21/01/2019 – 15/02/2019
Λίστα χειρουργείου 21/01/19 έως 15/02/19

14/01/2019 – 08/02/2019
Λίστα χειρουργείου 14/01/19 έως 08/02/19

07/01/2019 – 01/02/2019
Λίστα χειρουργείου 07/01/19 έως 01/02/19

 -
Λίστα χειρουργείου  έως 25

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>