Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων Προηγούμενων Μηνών

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Μηνών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από 15 έως 31

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από 0 έως 15

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

Έκτακτα χειρουργεία από  έως

 


Τακτικά Χειρουργεία

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 07
Λίστα χειρουργείου 12 έως 07

 - 30
Λίστα χειρουργείου 05 έως 30

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 - 
Λίστα χειρουργείου  έως 

 - 
Λίστα χειρουργείου 15 έως 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως
 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 

 -
Λίστα χειρουργείου  έως

 

 - 05
Λίστα χειρουργείου 10 έως 05

 

 - 
Λίστα χειρουργείου 03 έως 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>