Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από 01-10-2020 έως 15-10-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-09-2020 έως 30-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-09-2020 έως 15-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-08-2020 έως 31-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-08-2020 έως 15-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-07-2020 έως 31-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-07-2020 έως 15-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-06-2020 έως 30-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-06-2020 έως 15-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-05-2020 έως 31-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-05-2020 έως 15-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-04-2020 έως 30-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-04-2020 έως 15-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-03-2020 έως 31-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-03-2020 έως 15-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία 16-02-2020 έως 29-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία 01-02-2020 έως 15-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-01-2020 έως 31-01-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 31-12-2019 έως 15-01-2020

 

 


Τακτικά Χειρουργεία

01/10/2020-30/10/2020
Λίστα χειρουργείου από 01-10-2020 εως 30-10-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 03-02-2020 εως 28-02-2020

 - 03
Λίστα χειρουργείου από 06-01-2020 εως 03-04-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 30-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 23-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28
Λίστα χειρουργείου από 16-12-2019 εως 28-02-2020

 - 31
Λίστα χειρουργείου από 09-12-2019 εως 31-01-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>