Φαρμακευτικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Έτος Ιδρύσεως: 1997

Αντικείμενο και Δραστηριότητες:

Ανήκει στον Εργαστηριακό Τομέα της ιατρικής Υπηρεσίας. Αποτελείται από το Φαρμακείο και από τη Μονάδα Ενδοφλέβιων Διαλυμάτων.
Οι φαρμακοποιοί είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση και διάθεση φαρμάκων, αντιδραστηρίων και υγειονομικού υλικού στα τμήματα του νοσοκομείου και στους λοιπούς δικαιούχους των παραπάνω. Έχουν την ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου των συνταγολογίων και της συμβουλευτικής ενημέρωσης για την ορθή χρήση των φαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.
Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί λειτουργούν καθημερινά και τη Μονάδα Ενδοφλέβιων Διαλυμάτων όπου παρασκευάζονται βασικά τα παρεντερικά διαλύματα σίτησης. Η παρεντερική διατροφή περιλαμβάνει τη χορήγηση μέσω της ενδοφλέβιας οδού θρεπτικών συστατικών σε ασθενείς όπου η θρέψη από το στόμα είναι αδύνατη.

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού ανά Ειδικότητα:

• Φαρμακοποιοί: 4
• Βοηθοί Φαρμακείου: 3
• Διοικητικοί Υπάλληλοι: 2

Συνεργασίες:

Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, τον ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, το Υπουργείο Υγείας και τα άλλα νοσοκομεία