Παθολογοανατομικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στο εργαστήριο του Παθολογοανατομικού Τμήματος πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ιστολογικές εξετάσεις με εφαρμογή ανοσοιστοχημικών τεχνικών:
• Εξέταση χειρουργικών παρασκευασμάτων
• Βιοψία κατόπιν παρακεντήσεως δια βελόνης ή Trocard
• Βιοψία από ενδοσκόπηση
• Εξέταση κυτταρολογικών υλικών