Ακτινοδιαγνωστικό Ακτινολογικό Τμήμα Απεικονιστικής Ιατρικής

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο εφαρμόζονται όλες οι ακτινοδιαγνωστικές μέθοδοι της κλασικής ακτινολογίας. Έχει επίσης αναπτυχθεί σύγχρονο τμήμα υπερηχογραφίας στο οποίο, εκτός από ολόκληρο το φάσμα των κλασικών υπερηχογραφημάτων εκτελούνται διαγνωστικές βιοψίες δια βελόνης καθώς και εξετάσεις color Doppler και υπερηχογραφήματα μυοσκελετικού.