Βιοχημικό Ορμονολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στο Βιοχημικό Τμήμα του Νοσοκομείου διενεργείται πλήρης βιοχημικός έλεγχος των παιδιών. Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που διαθέτει το Τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η λειτουργία Εργαστηρίου διερεύνησης μεταβολικών νοσημάτων.