Μικροβιολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στο Μικροβιολογικό Τμήμα γίνεται διερεύνηση βακτηριακών και παρασιτικών λοιμώξεων με μεθόδους συμβατικής και προηγμένης τεχνολογίας. Στα πλαίσια του ορολογικού εργαστηρίου πραγματοποιούνται:
• Διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων
• Ανίχνευση καρκινικών δεικτών
• Έλεγχος χυμικής ανοσίας
• Πλήρης ιολογικός έλεγχος