Οφθαλμολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Το Οφθαλμολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα της παιδοφθαλμολογικής παθολογίας, της χειρουργικής και της τραυματιολογίας. Το τμήμα στελεχώνεται με 1 Διευθυντή, 3 Αναπληρωτές Διευθυντές και 2 Επιμελητές. Ειδικότερα, το τμήμα αυτό διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις ακόλουθες χειρουργικές επεμβάσεις:

• Στραβισμού
• Συγγενούς ή τραυματικού καταρράκτη (με ένθεση ενδοφακού)
• Συγγενούς γλαυκώματος
• Παθήσεων βλεφάρων (βλεφαροπλαστική)
• Δακρυϊκής συσκευής
• Διάφορες μικρές επεμβάσεις ( χαλάζιο, κύστες, κλπ.)

Επίσης, στο Οφθαλμολογικό Τμήμα έχουν οργανωθεί οι μονάδες:

• A και Β υπερηχογραφίας
• Βιομετρίας