Α Παιδοχειρουργικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
• Μονάδα Ενδοσκοπήσεων
• Επεμβάσεις Laser για δερματικές παθήσεις (αιμαγγειώματα, όγκοι)
• Πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις (λαγώχειλος, λυκόστομα κλπ)
• Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ουροποιητικού – επεμβατική ενδοσκόπηση
• Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών και επίκτητων παθήσεων έξω και έσω γεννητικών οργάνων
• Χειρουργική αντιμετώπιση περιστατικών παιδιατρικής ογκολογίας – εκτομή – βιοψία – τοποθέτηση ειδικών καθετήρων