Νευρολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των νευρολογικών και νευρομϋικών περιστατικών. Λειτουργούν, επίσης, και τα ακόλουθα ιατρεία:
• Tακτικό εξωτερικό ιατρείο
• Ιατρείο κεφαλαλγίας
• Ιατρείο νεογέννητων με νευρολογικά προβλήματα
• ΗΕ Γραφικό εργαστήριο