Καρδιολογικό Τμήμα

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού


Αντικείμενο και Δραστηριότητες:

Τακτικά Ιατρεία με Ραντεβού (Πρωϊ)
Απογευματινά Ιατρεία (Με ραντεβού)
Κάλυψη όλων των μονάδων του Νοσοκομείου


Εξετάσεις:

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Υπερηχογράφημα (m-mode, 2D, Triplex)
• Τεστ κοπώσεως
• Τεστ ορθοστασίας (μελέτη αυτόνομου ΝΣ)
• Holter Monitoring
• Οισοφάγειο Ηλεκτροκαρδιογράφημα και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (οισοφάγειος)


Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος


Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού ανά Ειδικότητα:

• Παιδοκαρδιολόγοι: 4


Προσωπικό:

• Γεώργιος Παπαδόπουλος – Συντονιστής Διευθυντής
• Γεωργία Γρηγοριάδου – Διευθύντρια
• Δημήτριος Γεωργακόπουλος – Διευθυντής
• Παναγιώτα Παπαχρήστου – Επιμελήτρια Β


Βασικός Εξοπλισμός:

• 2 Υπερηχοκαρδιογράφοι
• 2 Ηλεκτροκαρδιογράφοι
• 1 Τεστ κόπωσης
• 1 Holter
• Πολυπρογραμματιζόμενος βηματοδότης


Συνεργασίες:

• Παιδοκαρδιολογικό/Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Νοσ Παίδων «Αγία Σοφία»
• Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο