Β Παιδιατρική Κλινική

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στα πλαίσια του τμήματος αυτού λειτουργούν τα ακόλουθα ιατρεία:
• Tακτικό Ρευματολογικό Ιατρείο
• Διαβητολογικό Ιατρείο
• Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας