Α Παιδιατρική Κλινική

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Στα πλαίσια του τμήματος αυτού λειτουργούν τα ακόλουθα:
• Διαβητολογικό κέντρο
• Ενδοκρινολογικό ιατρείο και ιατρείο αύξησης
• Γαστρεντερολογικό ιατρείο – ενδοσκοπήσεις
• Ερευνητικό εργαστήριο