Ερευνητικά Εργαστήρια

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
• Αλλεργιολογικό – Ανοσολογικό
• Κυτταρογενετικής
• Βιοχημικό
• Λοιμώξεων