Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων Προηγούμενων Ετών


Έκτακτα Χειρουργεία

Έκτακτα χειρουργεία από  16-04-2021 έως  30-04-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 01-04-2021 έως 15-04-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  16-03-2021 έως  31-03-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  01-03-2021 έως  15-03-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  16-02-2021 έως  28-02-2021

Έκτακτα χειρουργεία από  01-02-2021 έως  15-02-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 16-01-2021 έως  31-01-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 01-01-2021 έως 15-01-2021

Έκτακτα χειρουργεία από 16-12-2020 έως 31-12-2020

 Έκτακτα χειρουργεία από 01-12-2020 έως 15-12-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-11-2020 έως 30-11-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-11-2020 έως 15-11-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-10-2020 έως 31-10-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-10-2020 έως 15-10-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-09-2020 έως 30-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-09-2020 έως 15-09-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-08-2020 έως 31-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-08-2020 έως 15-08-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-07-2020 έως 31-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-07-2020 έως 15-07-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-06-2020 έως 30-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-06-2020 έως 15-06-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-05-2020 έως 31-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-05-2020 έως 15-05-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-04-2020 έως 30-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-04-2020 έως 15-04-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-03-2020 έως 31-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 01-03-2020 έως 15-03-2020

Έκτακτα χειρουργεία 16-02-2020 έως 29-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία 01-02-2020 έως 15-02-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 16-01-2020 έως 31-01-2020

Έκτακτα χειρουργεία από 31-12-2019 έως 15-01-2020

 

 


Τακτικά Χειρουργεία

 

01/05/2021-31/05/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-05-2021 έως 31-05-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 -30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/04/2021 – 30/04/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-04-2021 έως 30-04-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/03/2021-31/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-03-2021 έως 31-03-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

01/02/2021-28/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  01-02-2021 έως 28-02-2021

25/01/2021-12/02/2021

Λίστα χειρουργείου από  25-01-2020 έως 12-02-2021

18/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  18-01-2020 έως 29-01-2021

11/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  11-01-2020 έως 29-01-2021

04/01/2021-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  04-01-2020 έως 29-01-2021

28/12/2020-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  28-12-2020 έως 29-01-2021

21/12/2020-29/01/2021

Λίστα χειρουργείου από  21-12-2020 έως 29-01-2021

14/12/2020-30/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  14-12-2020 έως 30-12-2020

07/12/2020-31/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  07-12-2020 έως 31-12-2020

30/11/2020-31/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  30-11-2020 έως 31-12-2020

23/11/2020-30/12/2020

Λίστα χειρουργείου από  23-11-2020 εως 30-12-2020

16/11/2020-08/03/2021

Λίστα χειρουργείου από  16-11-2020 εως 08-03-2021

01/11/2020-30/11/2020

Λίστα χειρουργείου από  01-11-2020 εως 30-11-2020

26/10/2020-30/11/2020

Λίστα χειρουργείου από  26-10-2020 εως 30-11-2020

01/10/2020-30/10/2020

Λίστα χειρουργείου από 01-10-2020 εως 30-10-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 03-02-2020 εως 28-02-2020

 - 03

Λίστα χειρουργείου από 06-01-2020 εως 03-04-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 30-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 23-12-2019 εως 28-02-2020

 - 28

Λίστα χειρουργείου από 16-12-2019 εως 28-02-2020

 - 31

Λίστα χειρουργείου από 09-12-2019 εως 31-01-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>