Διοικητικό Συμβούλιο

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού


ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ “Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

1933 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ)

1938 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1939 ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ

1939 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ)

1940 ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ

1976 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ

1977 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ

1982 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

1989 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

1991 ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

1994 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

1997 ΜΑΡΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΑΣΣΗ

1998 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

2002 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2005 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2009 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)

2010 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

09/2012 – 12/2013 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

2014 ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

2017 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

2020 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

 

top