ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 30η/16.12.2021 θ:15 Συνεδρίασή του απεδέχθη την ευγενική πρόσφορά του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) προς το Δημοτικό Σχολείο του Νοσοκομείου μας, «εις μνήμην του Καθηγητή Παύλου Τούτουζα», σε γραφική ύλη, υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών και λογοτεχνικά βιβλία για παιδία  οκτώ (8) έως έντεκα (11) ετών, καθώς και την σημαντική δέσμευση να το «υιοθετήσει» για την επόμενη χρονιά προκειμένου το Σχολείο να δεχθεί την φροντίδα και την στήριξη του Ιδρύματος στις τρέχουσες ανάγκες του.  Η πράξη αυτή στη μνήμη του Καθηγητή Παύλου Τούτουζα, αποδίδει, με ιδεώδη τρόπο, τιμή στο σημαντικό επιστήμονα και φωτίζει το βαθιά φιλάνθρωπο χαρακτήρα του μεγάλου αυτού λειτουργού. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δραστηριότητες και ενέργειες σαν αυτή αποτελούν  το καλύτερο, διαχρονικό παράδειγμα για όλους μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>