ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 2891/24-7-2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ., οι τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών, εν όψει της δημοσίευσης σχετικών διακηρύξεων.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται  από την ημέρα ανάρτησης, στο e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr

103.  Τεχνικές Προδιαγραφές  Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας . Απόφαση Διοικητή. (από 06 έως και 23

102.  Τεχνικές Προδιαγραφές  video εύκαμπτου ΩΡΛΑπόφαση Διοικητή. (από 23 έως και 30

101. Τεχνικές Προδιαγραφές για τον διαγωνισμό αντιδραστηρίων του Βιοχημικού Τμήματος Απόφαση Διοικητή. (από 23 έως και 09

100. Τεχνικές Προδιαγραφές για Ενδοσκοπικό Πύργο ΩΡΛΑπόφαση Διοικητή. (από 19/03/2021 έως και 31/03/2021)

99. Τεχνικές Προδιαγραφές για 3 Αυτόματους Θερμαινόμενους Υγραντήρες  για τη ΜΕΘ/ΜΑΦ. Απόφαση Διοικητή. (από 01/03/2021 έως και 05/03/2021)

98. Τεχνικές Προδιαγραφές για Ενδοσκοπικό Πύργο ΩΡΛ. Απόφαση Διοικητή. (από 20/01/2021 έως και 27/01/2021)

97. Τεχνικές Προδιαγραφές για αντιδραστήριο ΑιμοδοσίαςΑπόφαση Διοικητή. (από 04 έως και 15

96. Τεχνικές Προδιαγραφές για 1 αναπνευστήρα HFO για το τμήμα της ΜΕΘΑπόφαση Διοικητή. (από 13 έως και 17

95. Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας και τοποθέτησης 2 διπλών χειρουργικών προβολέων για τα χειρουργείαΑπόφαση Διοικητή. (από 13 έως και 17

94. Τεχνικές Προδιαγραφές για 4 συμβατικούς αναπνευστήρες Παιδιατρικής για τη ΜΕΘΑπόφαση Διοικητή. (από 13 έως και 17

93. Τεχνικές Προδιαγραφές για 2 χειρουργικά τραπέζια γενικής χειρουργικής για τα χειρουργεία Απόφαση Διοικητή. (από 13 έως και 17

92. Τεχνικές Προδιαγραφές για τον διαγωνισμό αντιδραστηρίων του Ορμονολογικού Τμήματος . Απόφαση Διοικητή. (από 05 έως και 11

91. Τεχνικές Προδιαγραφές για ακτινολογικά φιλμς  ξηράς εκτύπωσης για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα . Απόφαση Διοικητή. (από 22 έως και 29

90. Τεχνικές Προδιαγραφές για τα αντιδραστήρια εξετάσεων του Ορολογικού εργαστηρίου . (από 27 έως και 04

89.  Τεχνικές Προδιαγραφές για αντικατάσταση ανελκυστήρα προσώπων του παραρτήματος στη Λεωφ. Μεσογείων 24 .Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

88. Τεχνικές Προδιαγραφές για ηλεκτροεγκεφαλογράφο 32 καναλιών (CPV:50400000-9).Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

87. Τεχνικές Προδιαγραφές για ενδοσκοπικό σύστημα (πύργος)- γαστροσκόπιο- κολονοσκόπιο και συστήματος CO2 .Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

86. Τεχνικές Προδιαγραφές για κλίβανο υγρής αποστείρωσης για μπιμπερό για το τμήμα της ΜΕΝΝ.Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

85. Τεχνικές Προδιαγραφές για Οφθαλμολογικό Υπέρηχο B-Scan & Βιομετρίας για το Οφθαλμολογικό τμήμα των Εξωτερικών Ιατρείων .Απόφαση Διοικητή.(από 26 έως και 02

84. Τεχνικές Προδιαγραφές για τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-ARM για το Ακτινολογικό τμήμα. Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

83. Τεχνικές Προδιαγραφές για σύστημα υπερηχοτομογραφίας για το τμήμα ΥπερήχωνΑπόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02

82. Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση- επισκευή του εξοπλισμού των πλυντηρίων (CPV:50000000-5)Απόφαση Διοικητή. (από 26 έως και 02)

81. Τεχνικές Προδιαγραφές για συσκευές(σετ) παρασκευής παρεντερικών διαλυμάτων με συνοδό εξοπλισμό και παρασκευή αυτών (από 20 έως και 26)

80. Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού ανελκυστήρα 2ου και 3ου ορόφου Ε’ Πτέρυγας (από 23 έως και 06)

79. Τεχνικές Προδιαγραφές για Φακοθρυψία (από 23 έως και 06)

78. Τεχνικές Προδιαγραφές για GDPR (από  έως και ) Απόφαση Διοικητή.

77. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη 2ετη συντήρηση των μονάδων του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν.  IPPOCRATES 1 και IPPOCRATES 2 (από  έως Απόφαση Διοικητή.

76.Τεχνικές Προδιαγραφές 2ους σύμβασης συντήρησης επτά (7) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro  (από 20 έως 26) Απόφαση Διοικητή.

75 Τεχνικές Προδιαγραφές φίλτρων- ενδοτραχειακών σωλήνων(από 20 έως 26) Απόφαση Διοικητή.

74 Τεχνικές Προδιαγραφές αναλωσίμων για τη λειτουργία των κλιβάνων αποστείρωσης(1) και Τεχνικές Προδιαγραφές αναλωσίμων για τη λειτουργία των κλιβάνων αποστείρωσης(2) (από έως Απόφαση Διοικητή.

73 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (από 25/05/2018 έως 04/06/2018) Απόφαση Διοικητή.
72 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ (από 21/05/2018 έως 27/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

71 Προδιαγραφές Υλικών Χειρουργείου | Βαλβίδες υδροκεφαλίας – καθετήρες εγκεφάλου) (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

70 Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων | Προδιαγραφές Κυτταρομετρητή ροής (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή. | Αντιδραστήρια

69 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ (από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή. | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

68 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξεταστικής Μονάδας ΩΡΛ(από 27/04/2018 έως 04/05/2018) Απόφαση Διοικητή.

67 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ(από 18/04/2018 έως 24/04/2018) Απόφαση Διοικητή.

66 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ. (από 18/04/2018 έως 24/04/2018) Απόφαση Διοικητή.

65 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ. (από 20/03/2018 έως 27/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

64 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (HOSPITAL BOXES) ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ-ΑΕΑ). (από 20/03/2018 έως 27/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ,ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (CPV: 33123100-9) (από 19/03/2018 έως 26/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

62 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ (CPV:33190000-8). (από 16/03/2018 έως 23/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

61 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (HOSPITAL BOXES) ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕAAM). (από 16/03/2018 έως 23/03/2018) Απόφαση Διοικητή.

60 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΤΗ Ο2/ΑΙR ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ. (από 09/03/2018 έως 16/03/2018) Απόφαση Διοικητή.
59 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου. (από 08/03/2018 έως 14/03/2018) Απόφαση Διοικητή.
58 Τεχνικές Προδιαγραφές για Σύστημα ημερήσιου ελέγχου της δέσμης του γραμμικού επιταχυντή. (από 12/02/2018 έως 19/02/2018) Απόφαση Διοικητή.
57 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR με Συνοδό Εξοπλισμό. (από 12/01/2018 έως 18/01/2018) Απόφαση Διοικητή.
56 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ακτινολογικών μηχανημάτων.(από 12/12/2017 έως 18/12/2017) Απόφαση Διοικητή
55  Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευών Έγχυσης Ορών, Υγρών Διαλυμάτων, Φαρμάκων. Απόφαση Διοικητή (από 06/12/2017 έως 13/12/2017)
54  Προμήθεια συριγγών μιας χρήσης (από 06/12/2017 έως 13/12/2017). Απόφαση Διοικητή.
53  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (από 06/12/2017 έως 13/12/2017). Απόφαση Διοικητή
52  Προδιαγραφές για γάντια προς διαβούλευση (από 24/11/2017 εώς 03/12/2017). Απόφαση Διοικητή.
51. Προδιαγραφές ραμμάτων προς διαβούλευση (από 28/10/2017 έως 06/11/2017)
50. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μετά την αντικατάσταση των αντιδραστηρίων της Αιμοδοσίας (από 17/5/16 έως 23/5/16)
49. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου (από 24/2/16 έως 29/2/16)
48. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
47.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
46.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΑΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (από 18/1/16 έως 18/2/16)
45.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (από 11/1/16 έως 18/1/16)
44.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (από 18/11/15 έως 23/11/15)
43.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (από 15/10/15 έως 15/11/15)
42.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΖΝΧ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 290 (από 15/10/15 έως 15/11/15)
41.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (από 15/10/15 έως 15/11/15)
40.Νέες τεχνικές προδιαγραφές συντήρηση δικτύων ιατρικών αερίων (από 6/10/15 έως 6/11/15)
39.Νέες τεχνικές προδιαγραφές συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων (από 6/10/15 έως 6/11/15)
38.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υλικών δικτύων ατμού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
37.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υδραυλικού υλικού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
36.Νέες τεχνικές προδιαγραφές υλικών κλιματισμού (από 6/10/15 έως 6/11/15)
35.Νέες τεχνικές προδιαγραφές απολυμαντικών-καθαριστικών (από 25/09/15 έως 25/10/15)
34.Υπηρεσίες συντήρησης Η-Μ εξοπλισμού (από 18/09/15 έως 18/10/15)
33.Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και 3 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αυτοματισμού (από 18/09/15 έως 18/10/15)
32.Συντήρηση H-M εγκαταστάσεων ανελκυστήρες (από 18/09/15 έως 18/10/15)
31.Συντήρηση ψυκτρών (από 18/09/15 έως 18/10/15)
30.Συντήρηση υπολοίπων κλιματιστικών εγκαταστάσεων (split, fan coils) (από 18/09/15 έως 18/10/15)
29.Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου (από 18/09/15 έως 18/10/15)
28.Συντήρηση εξοπλισμού πλυντηρίου με ανταλακτικά (από 18/09/15 έως 18/10/15)
27.Συντήρηση συσκευών αφαλάτωσης με ανταλακτικά (OSMO 3 τεμ CULLIGAN 3 τεμ) (από 18/09/15 έως 18/10/15)
26.ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (από 17/09/15 έως 17/10/15)
25.ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΠΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
24.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
23.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
22.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
21.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
20.ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
19.ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ – ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
18.ΚΥΤΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
17.ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
16.ΒΑΛΒΙΔΑ MINIFLOW, ΡΙΝΙΚΑ ΜΥΤΑΚΙΑ, ΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
15.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ (από 15/09/15 έως 15/10/15)
14.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (από 11/09/15 έως 11/10/15)
13.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (από 11/09/15 έως 11/10/15)
12.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
11.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
10.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SERVERS) (από 21/08/15 έως 21/09/15)
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
3. ΤΕΧΝ. ΠΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (από 21/08/15 έως 21/09/15)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (από 19/08/15 έως 19/09/15)
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (από 19/08/15 έως 19/09/15)

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Παρατηρήσεις που έχουν αποσταλεί σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές.

1. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson HELLAS AEBE συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»
2. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Παρατηρήσεις της εταιρείας Gatex για τα απολυμαντικά συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»
3. Σχετικά με την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος: Παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»
4. Σχετικά με την προμήθεια απολυμαντικών καθαριστικών: Προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson HELLAS AEBE συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ»

Comment (1)

 1. Α’ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  Αξιότιμοι κύριοι,

  Σχετικά με την πρόσκλησή, για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου σας, στην Κατηγορία Β: «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για την διεξαγωγή ειδικών μεθόδων ανοσοϊστοχημείας χρώσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού», θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή, να κάνουμε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις/σχόλια επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

  Η δομή των προδιαγραφών όπως αυτή παρουσιάζεται στο έγγραφο διαβούλευσης, και το γεγονός ότι τόσο τα ζητούμενα υλικά, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού συνοδού εξοπλισμού αναφέρονται στην μέθοδο που είναι ήδη εγκατεστημένη στο εν λόγω εργαστήριο, είναι άκρως περιοριστική και αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό συγκεκριμένου μοντέλου της αγοράς (Bond-max, Leica Biosystems), αποκλείοντας νέες μεθόδους και πλέον σύγχρονα εντελώς αυτόματα μηχανήματα ανοσοϊστοχημεία και τη συμμετοχή στον διαγωνισμό άλλων υποψηφίων προμηθευτών. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και δημιουργήσει τυχόν ενστάσεις ή κωλύματα νομιμότητας.

  Πιο αναλυτικά, ενώ στην αντίστοιχη σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών της Κατηγορίας Β, γίνεται σαφής αναφορά για το σύνολο των αναγκαίων εξετάσεων «2800 δείγματα», ακολουθεί μία παράθεση αντιδραστηρίων, στην οποία υποδεικνύεται ο αριθμός των συσκευασιών ανά ζητούμενο είδος, χωρίς αυτός να είναι αναγκαίος αφού οι υποψήφιοι προμηθευτές, θα κληθούμε να υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με όλα τα αναγκαία είδη μας για την τέλεση των 2800 ζητουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη, τον αριθμό των πλακιδίων που κάθε συσκευασία μας, αντιστοίχως επαρκεί για να εκτελέσει. Προφανώς οι συντάκτες των προδιαγραφών έχουν λάβει υπόψη τους τις συσκευασίες και τον αριθμό των πλακιδίων που αυτές επαρκούν για το υπάρχον στο εργαστήριο σύστημα/μέθοδος, για τον λόγο αυτό, σας προτείνουμε την αντικατάσταση των προδιαγραφών με νέες « πιο ανοικτές» προδιαγραφές, που δεν αποκλείουν την ζητούμενη μέθοδο, αλλά ταυτόχρονα είναι δομημένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την συμμετοχή προμηθευτών και με άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες και εμπορεύσιμες μεθόδους, όπως ακολούθως:

  Είδος – Προδιαγραφή – Συσκ/σία &Ποσότητα

  - Kit ανίχνευσης : Σύστημα αντιδραστηρίων υψηλής ευαισθησίας για τον προσδιορισμό του συμπλέγματος αντιγόνου αντισώματος, όσον αφορά την IHC. Να χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία ελεγχόμενου πολυμερισμού για την παραγωγή συζευγμένων μορίων συνδετικού αντισώματος -HRP. Να μη χρησιμοποιεί στρεπταβιδίνη και βιοτίνη. Να περιέχει όλα τα αναγκαία αντιδραστήρια σήμανσης και αντίχρωσης (αιματοξυλίνη). Για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος να φτιάχνεται μόνο η ποσότητα DAB που χρειάζεται για κάθε πλακίδιο του κύκλου εργασίας. Συσκευασία : Kit που να επαρκούν για 2800 πλακίδια.

  - Ρυθμιστικό διάλυμα Wash Buffer συμπυκνωμένο Χ10 ή Χ20 : Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης (wash buffer), συμπυκνωμένο X10 ή Χ20 που να περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS και επιφανοδραστικό παράγοντα κατάλληλο για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας. Το διάλυμα έκπλυσης να είναι κατάλληλο και για την εκτέλεση πρωτοκόλλων in situ υβριδισμού. Το αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. Συσκευασία : Flacon που να επαρκούν για τουλάχιστον 2975 πλακίδια.

  - Δοχεία αποκηροποίησης : Να είναι ελεύθερο ξυλόλης και αλκοόλης. Συσκευασία : Flacon που να επαρκούν για τουλάχιστον 1750 πλακίδια.

  - Διάλυμα αποκάλυψης αντιγόνου : Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με ph 6.0, έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών και επιφανοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας. Το αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. Συσκευασία : Flacon που να επαρκούν για τουλάχιστον 1700 πλακίδια.

  - Διάλυμα αποκάλυψης αντιγόνου : Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με ph 9.0, έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα με βάση το EDTA και επιφανοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας. Το αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. Συσκευασία : Flacon που να επαρκούν για τουλάχιστον 1360 πλακίδια.

  - Διαλύτης για την αραίωση πρωτοταγών αντισωμάτων και τη χρήση τους ως αρνητικού μάρτυρα : Συσκευασία των 250-500ml. Να περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό παράγοντα Tris και σταθεροποιητή πρωτεϊνών. Συσκευασία : Flacon που να επαρκούν για 1000ml.

  - Σύστημα αντιδραστηρίων πρωτεολυτικού ενζύμου : Διάλυμα πρωτοελυτικού ενζύμου, για την ενζυματική αποκάλυψη της αντιγονικότητας που να είναι είτε συμπυκνωμένο , είτε έτοιμο προς χρήση. Στην περίπτωση συμπυκνωμένου ενζύμου, αυτό να έχει συγκέντρωση όχι κατώτερη των 15mg/ml και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο ρυθμιστικό διάλυμα και το δοχείο για την παρασκευή του τελικού διαλύματος εργασίας. Συσκευασία : Kit ή flacon που να επαρκούν για 800 τουλάχιστον πλακίδια.

  - Μικρά δοχεία φύλαξης αραιωμένων αντισωμάτων για τουλάχιστον 45 test : Να δέχονται αντισώματα οποιουδήποτε κατασκευαστή. Να φέρουν καπάκια για την αποφυγή εξάτμισης των αντισωμάτων. Ποσότητα : Τουλάχιστον 60 μικρά δοχεία.

  Επίσης, όσον αφορά τις προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού που αφορά το πλήρως αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο με περιγραφή «δεσμευτικών» τεχνικών χαρακτηριστικών, ως ακολούθως:

  Προδιαγραφή Νο 3: «Να είναι χωρητικότητας….. και να υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης περιστατικών με ανεξάρτητη πρόσβαση σε κάθε μία ομάδα κατά την διάρκεια διενέργειας ταυτόχρονων διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού».

  Προτείνουμε την αντικατάσταση της εν λόγω προδιαγραφής με την ακόλουθη «πιο ανοικτή» διατύπωση: « Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 30 πλακιδίων και να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης του συστήματος κατά την διάρκεια διενέργειας ταυτόχρονων διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού και να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ανεξάρτητου πρωτοκόλλου χρώσης και πρόσβασης σε αυτό, για κάθε πλακίδιο ή ομάδα πλακιδίων , κατ΄ επιλογή του χρήστη, κατά την διενέργεια ταυτόχρονων διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού».

  Προδιαγραφή Νο 4: «Να μπορεί να εκτελεί ….. Το kit να είναι HRP/DAB να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη αυτόματη εκτέλεση πρωτοκόλλων IHC & ISH».

  Προτείνουμε την αντικατάσταση της εν λόγω προδιαγραφής με την ακόλουθη «πιο ανοικτή» διατύπωση: « Να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα ανοσοϊστοχημικές χρώσεις και χρώσεις in situ υβριδισμού με τη χρήση kit ανοσοϊστοχημείας πολυμερούς υψίστης ειδικότητας και ευαισθησίας που δεν αντιδρά με την ενδογενή βιοτίνη. Το κάθε kit αντιστοίχως να είναι πιστοποιημένα κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα συστήματα ανοσοϊστοχημείας και να είναι πλήρες, να περιέχει δηλαδή όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση όλων των σταδίων της ανοσοχρώσης συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος αντίχρωσης (αιμοξυλίνη). Το kit ανοσοϊστοχημείας να είναι HRP/DAB όπως και το kit για τον in situ υβριδισμό. Και τα δύο kit να προορίζονται για in vitro διαγνωστική χρήση».

  Προδιαγραφή Νο 13: «Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευση της στάθμης των αποβλήτων και να ειδοποιεί τον χρήστη έγκαιρα».

  Προτείνουμε την αντικατάσταση της εν λόγω προδιαγραφής με την ακόλουθη « πιο ανοικτή» διατύπωση: « Να παρέχει την δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και ειδοποίησης με οπτικό σύστημα/μήνυμα, τυχόν πλήρωσης των δοχείων αποβλήτων, για την αποφυγή υπερχείλισης».

  Προδιαγραφή Νο 15: «Να χρησιμοποιεί σύστημα barcode για την αναγνώριση των αντιδραστηρίων που …..».

  Προτείνουμε την αντικατάσταση της εν λόγω προδιαγραφής με την ακόλουθη «πιο ανοικτή» διατύπωση: « Να χρησιμοποιεί πλήρως αυτόματο σύστημα αναγνώρισης (barcode ή αντίστοιχο) των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα πρωτόκολλα ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού. Να διαθέτει πρότυπα πρωτόκολλα εκτέλεσης διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού τα οποία να δύναται ο χρήστης του συστήματος να τροποποιεί ελεύθερα ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου».

  Με τις παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις μας, επιθυμούμε και εμείς από το μέρος μας, να συνδράμουμε στο έργο σας, συνεισφέροντας στην προσπάθειά σας για τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος καθώς και για την βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σας.

  Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

  Mε τιμή,
  MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>